Використання is у минулому часі

Як використовувати дієслово to be? Це важлива тема, яку ніяк не можна обійти у вивченні англійської мови. Тому що ці знання є фундаментальними, на них поступово будуть накладатися нові. Отже, фундамент для нової інформації повинен бути міцним. Тому в цій статті будуть розібрані правила вживання допоміжного дієслова is в минулому часі. Також будуть вказані правила використання конструкції there is/there are і те, як вона змінюється в Past Simple. Але для початку варто згадати, що ж взагалі таке допоміжне дієслово to be.

Використання дієслова to be

Дієслово to be – допоміжний дієслово. Він аналог російського «бути» чи «бути». Однак при перекладі речень ці слова опускаються. Адже було б дивно, якби пропозицію I am a teacher переклали як “Я є вчителем”.

Дієслово to be використовує в реченнях, в яких відсутні смислові дієслова. Смислові дієслова мають своє власне значення. Наприклад, to read (читати), to run (бігати), to learn (вчити). Також to be допомагає в побудові питальних та заперечних речень. У питальному реченні допоміжний дієслово ставиться на перше місце перед підметом. У негативних пропозиціях to be ставлять після підмета і додають not.

Дієслово to be в Present Simple

Щоб зрозуміти, як використовується is в минулому часі, спочатку треба розібратися і з цим. У Present Simple дієслово to be має різні форми, в залежності від того, з якими займенниками він вживається. З займенниками третьої особи однини використовується is. З займенником I – am. З усіма іншими (you, we, they) – are.

Приклади:

  • I am a doctor (Я – лікар).
  • You are a doctor (Ти – доктор).
  • He is a doctor (Він – доктор).
Дивіться також:  Ділитися новинами і дошкуляти – це різні речі

Дієслово to be в Past Simple

У простому минулому часі форма дієслова змінюється на was/were. З займенниками третьої особи однини і з I використовується форма was. З усіма іншими – were. Тобто згідно цим змінам, допоміжний дієслово is минулого часу в англійській мові перетворюється в was.

Приклади:

  • He is a teacher (Він учитель). He was a teacher (Він був учителем).
  • She is a student (Вона учениця). She was a student (Вона була ученицею).

Зворот there are/there is в минулому часі.

Ще одна базова конструкція – there is/ there are. Вона використовується, коли потрібно сказати без використання смислового дієслова, що де знаходиться. Причому is вживають, коли мова йде про одному предмету, а are – про кількох. Варто зазначити, що ця конструкція вимагає суворого дотримання порядку слів. На першому місці завжди стоїть there is/are, потім предмет, про який йде мова, і завжди в самому кінці згадується місце, в якому перебуває предмет.

Приклади:

  • There is a book on the table (На столі лежить книга/На столі книга).
  • There are many books on the table (На столі лежить багато книг На столі багато книг).

Причому варто зауважити, що в реченні на англійській мові не використовуються дієслова «лежить», «знаходиться» оскільки сама конструкція there is/ there are укладає в собі їх зміст. Щоб дане значення цієї конструкції стало більш очевидним, можна перевести її буквально. Прислівник there перекладається буквально «на цьому місці», «там». Дієслово to be має значення «бути», «бути», «існувати». А в цілому ця конструкція говорить про те, що щось десь знаходиться. Але в перекладі можна використовувати і дієслово, оскільки для тих, хто говорить російською, такий переклад буде звучати звичніше і зрозуміліше. А мета перекладу не тільки передати сенс, але і адаптувати текст під особливості іншої культури.

Дивіться також:  Вивчаємо філософію: що таке знати?

Допоміжний дієслово is в минулому часі замінюється на was, а are – на were відповідно. Тобто якщо потрібно сказати, що один предмет знаходився десь, використовується допоміжний дієслово was. Якщо необхідно згадати кілька предметів, вживається дієслово were.

Наприклад:

  • There was a book on the table (На столі лежала книга).
  • There were two books on the table (На столі лежали дві книги).

Це базові правила використання допоміжних дієслів, зокрема дієслова is в минулому часі. Для того щоб легко будувати речення, слід запам’ятати, з якими займенниками використовують різні форми дієслова to be. Крім того, щоб швидко орієнтуватися в побудові речень з конструкцією there is/are, слід добре запам’ятати порядок слів у реченнях.