Ступінь порівняння в англійській мові прислівників і прикметників

Прикметники і прислівники виражають ознаки предметів. Але деколи виникає необхідність зазначити, що ознака у якогось одного предмета виражений більш яскраво, ніж в іншого, тобто порівняти їх. Для цього можна використовувати ступені порівняння прикметників і прислівників. Існує три різні ступені порівняння, які надають прикметників і прислівників певні смислові відтінки. У цій статті ми розглянемо, як утворюється кожна із ступенів.

Порівняльна і позитивна ступеня прикметників

Перш за все, слід запам’ятати, що змінюватися по мірі можуть лише якісні прикметники. Позитивна ступінь вказує на те, що ознака предмета ні з чим не порівнюється. Він просто називається. Це ті прикметники, які ми регулярно використовуємо. Наприклад: soft, hard, long, beautiful, old і т. д.

Ступінь порівняльна використовується, коли необхідно зіставити два аналогічні ознаки.

Тільки один з них буде виражена сильніше або, навпаки, менше. Дана ступінь вживається, коли мова йде, наприклад, про вік (хтось старший/молодший) або про розмір чого-небудь (більше/менше) і т. д. Ступінь порівняльна може бути утворена декількома способами. Все залежить від самого слова. Якщо використовується односложное прикметник або двусложное, то до нього необхідно лише додати суфікс –er. Приклади: long – longer (довгий – довший), short – shorter (короткий, коротше). Якщо прикметник являє собою багатоскладове слово, то перед ним ставиться more (аналог російського «більше»), а саме прикметник залишається незмінним. Приклади: more beautiful (більш прекрасний), more effective (більш дієвий).

Ступінь чудова

Дана ступінь вказує на те, що про ознаку виражено найбільшою чи найменшою мірою, порівняно з іншими аналогічними. Наприклад, ми використовуємо чудову ступінь, коли говоримо, що хтось найстарший або, навпаки, наймолодший у сім’ї. Як утворюється чудова ступінь? Якщо використовується односложное прикметник або двусложное, то до нього лише приєднується суфікс –est. Приклади: big – biggest (великий – найбільший), easy – easiest (простий – найпростіший).

Дивіться також:  Гаряче харчування: алгоритм та організація шкільного харчування, користь, зразкове меню та відгуки лікарів

Якщо прикметник багатоскладове, то до нього додається most (аналог російського «самий»). Приклади: beautiful – most beautiful (прекрасний – самий прекрасний), effective – most effective (дієвий – найдієвіший).

Ступінь порівняння прислівників в англійській мові

Прислівники змінюють ступінь порівняння за тим же принципом, що й прикметники. По-перше, використовуються суфікси –er та –est.

Приклади: quickly – quicker – quickest , fast – faster – fastest (швидко – швидше – найшвидше). Незважаючи на те що в основному використовується той же принцип, що й у випадку з прикметниками, де в чому є відмінність. Утворення ступенів порівняння прислівників в англійській мові залежить не тільки від кількості складів, але і від того, які букви стоять у кінці слова.

Багатоскладові прислівники і ті, які закінчуються на –ly (early і loudly є винятками) утворюють порівняння з допомогою more і most. Приклади: wisely (мудро) – more wisely (більш мудро) – most wisely (найбільш мудро). Також варто відзначити, що ступінь порівняння прислівників в англійській мові може утворюватися і не за правилами. Існує список слів винятків:

  • well – better – (the) best;
  • badly – worse – (the) worst;
  • far – farther/further – farthest/furthest і інші слова.

Чому останні слова мають кілька форм? Вони використовуються в різних ситуаціях і володіють різними значеннями. Якщо мова йде про конкретний відстані, то краще використовувати farther – farthest. Якщо в реченні йдеться про часу (наприклад, “подальші дії”), то більш доречним буде використання further – furthest.

Для чого потрібно вміти змінювати порівняльні форми прикметників і прислівників?

Насамперед, це одна з базових тем в граматиці англійської мови. Для тих, хто планує в майбутньому здавати якісь іспити, вона особливо важлива. Також порівняння дуже часто використовуються у повсякденному мовленні. Тому освоїти їх буде також корисно і тим, хто хоче впевнено говорити англійською і розуміти чужу мову.

Дивіться також:  Мародер - це... Значення і походження слова

Адже порівняння допомагають виражати емоції, створювати реалістичні описи, говорити про те, стосунки якої міри близькості пов’язують людей, згадувати вік і багато іншого. Словом, порівняльна ступінь зустрічається в абсолютно різних ситуаціях і без уміння її використати можуть виникнути складності в спілкуванні.

Отже, ступені порівняння прислівників в англійській мові дуже близько перегукуються зі ступенями порівняння прикметників. Однак щоб не допустити помилки, варто пам’ятати про розходження. Для цього можна потренуватися і виконати різні вправи на ступені порівняння прислівників в англійській мові і ступеня прикметників.