Внутрішкільний облік: підстави для постановки, характеристика для зняття з обліку, індивідуальна профілактична робота з неповнолітніми

Внутрішкільний облік ведуть для ранньої профілактики девіантної поведінки, дезадаптації, хто навчається. Він являє собою систему індивідуальних профілактичних заходів, що реалізуються у відношенні неповнолітнього, який перебуває в соціально небезпечному положенні. Розглянемо особливості внутрішкільного обліку учнів.

Завдання

Внутрішкільний облік спрямований на:

  1. Запобігання бездоглядності, правопорушень, негативної поведінки студентів.
  2. Виявлення та усунення причин, факторів, умов, що сприяють вчиненню правопорушень і бездоглядності.
  3. Соціально-педагогічну реабілітацію дітей, що знаходяться в соціально-небезпечному становищі.
  4. Захист прав та інтересів неповнолітніх.
  5. Своєчасне виявлення сімей та дітей, які перебувають у складній життєвій ситуації.
  6. Забезпечення соціально-психологічної, педагогічної допомоги неповнолітнім, які мають відхилення в поведінці та проблеми у навчанні.
Дивіться також:  Визначення сфери людської діяльності, або Де можна знайти собі застосування