Внутрішкільний облік: підстави для постановки, характеристика для зняття з обліку, індивідуальна профілактична робота з неповнолітніми

Внутрішкільний облік ведуть для ранньої профілактики девіантної поведінки, дезадаптації, хто навчається. Він являє собою систему індивідуальних профілактичних заходів, що реалізуються у відношенні неповнолітнього, який перебуває в соціально небезпечному положенні. Розглянемо особливості внутрішкільного обліку учнів.

Завдання

Внутрішкільний облік спрямований на:

 1. Запобігання бездоглядності, правопорушень, негативної поведінки студентів.
 2. Виявлення та усунення причин, факторів, умов, що сприяють вчиненню правопорушень і бездоглядності.
 3. Соціально-педагогічну реабілітацію дітей, що знаходяться в соціально-небезпечному становищі.
 4. Захист прав та інтересів неповнолітніх.
 5. Своєчасне виявлення сімей та дітей, які перебувають у складній життєвій ситуації.
 6. Забезпечення соціально-психологічної, педагогічної допомоги неповнолітнім, які мають відхилення в поведінці та проблеми у навчанні.

За що ставлять на внутрішкільний облік?

Причини можуть бути наступними:

 1. Порушення положень Статуту навчального закладу.
 2. Систематичне невиконання домашніх завдань.
 3. Постійна відсутність підручників, зошитів.
 4. Відмова працювати на уроках.
 5. Розмови, вигуки, сміх під час занять.
 6. Систематична відсутність дитини на контрольних роботах.
 7. Прогули уроків.
 8. Грубість по відношенню до однокласникам і вчителям, лихослів’я, бійки, в т. ч. призводять до серйозних тілесних пошкоджень.
 9. Куріння і вживання алкоголю.
 10. Вчинення правопорушення, в результаті якого неповнолітній був доставлений у відділення поліції.
 11. Скоєння кримінального діяння або умисне співучасть у ньому.
 12. Знущання над дітьми іншої національності, кольору шкіри, віросповідання тощо, над молодшими або більш слабкими дітьми.
 13. Порушення порядку в навчальному закладі, які поставили під загрозу здоров’я і життя оточуючих.
 14. Вчинення адміністративного проступку.

Загальні організаційні моменти

Рішення про взяття дітей на внутрішкільний облік приймаються на засіданнях Ради з профілактики правопорушень та бездоглядності серед учнів. Склад і повноваження цього органу затверджуються директором навчального закладу.

Для постановки або зняття з внутрішкільного обліку необхідно спільна заява зацікавлених осіб. Ними є заступник директора з виховної роботи, соціальний педагог і класний керівник.

Порядок процедури закріплюється у Положенні про взяття учнів на внутрішкільний облік і затверджується директором навчального закладу.

Документи

Для постановки дитини на внутрішкільний облік за 3 дні до засідання Ради заступник директора з виховної роботи надаються:

 1. Характеристика на учня.
 2. Аналіз роботи з дитиною та її батьками (представниками). Документ готує класний керівник.
 3. Постанова КДН (при його наявності).
 4. Акт обстеження умов проживання сім’ї (при необхідності).
 5. Заява від батьків (представників) про надання їм допомоги (при необхідності).

Зміст засідань

Уповноважені особи обговорюють і затверджують план індивідуальної профілактичної роботи з неповнолітнім, а також його батьками (представниками), встановлюються терміни реалізації переліку заходів, призначаються відповідальні особи.

На засіданні повинні бути присутні батьки. Їх запрошує класний керівник. Він також доводить до відома батьків рішення, прийняті на засіданні, якщо вони з поважних причин не змогли бути присутнім на обговоренні. Представникам неповнолітнього надсилається офіційне повідомлення із зазначенням дати засідання, номери протоколу, а також причини постановки/зняття з внутрішкільного обліку.

Дивіться також:  Як називається протилежне за значенням слово?

Додатково

В освітньому закладі формується база даних дітей, які стоять на внутрішкільному обліку, а також на обліку в ОДН і КДН. Відповідальність за її ведення покладається на соціального педагога. У його обов’язки також входить щомісячна звірка списків учнів, поставлених на облік.

Групи ризику

Існує кілька категорій неповнолітніх, з якими проводиться обов’язкова профілактична робота в індивідуальному порядку. До них відносять:

 1. Безпритульних і бездоглядних.
 2. Дітей, які займаються жебракуванням та бродяжництвом.
 3. Неповнолітніх, які перебувають в соціально-реабілітаційних центрах, притулках, інших спеціалізованих установах, які залишилися без батьківського піклування, які потребують допомоги.
 4. Вживають психотропні/наркотичні речовини без призначення лікарів, одурманюючі засоби, алкоголь або спиртовмісні продукти, пиво, інші напої, у складі яких присутній алкоголь.
 5. Неповнолітніх, які вчинили проступки, за які їм було призначено адміністративне покарання.
 6. Вчинили злочин, але не засуджених в силу недосягнення віку кримінальної відповідальності.
 7. Перебувають на обліку в ОДН, КДН.

Профілактична робота з батьками неповнолітніх

Найчастіше асоціальну поведінку дорослих провокує негативну реакцію дітей. Як показує статистика, у більшості випадків проблеми в школі виникають у неповнолітніх, які виховуються в неблагополучних сім’ях. Знизити або повністю виключити негативний вплив дорослих можна за допомогою профілактичних та роз’яснювальних бесід. Така робота в першу чергу проводиться з батьками:

 • не виконують свої обов’язки по утриманню, навчанню, вихованню неповнолітніх;
 • негативно впливають на поведінку своїх дітей;
 • допускають жорстокість в сім’ї.

Зняття з обліку

Безумовно, неповнолітній не може перебувати вічно на внутрішкільному обліку: підстави для постановки цілком можуть з часом зникнути.

Зняття з обліку проводиться, якщо:

 1. Відзначаються позитивні зміни у поведінці дитини і обставин його життя, стійко зберігаються мінімум 2 міс.
 2. Неповнолітній закінчив освітня установа, в т. ч. достроково.
 3. Дитина змінив місце проживання і перейшов в іншу школу.

Неповнолітній може бути знятий з обліку з інших об’єктивних причин.

Для проведення засідання Ради необхідні наступні документи:

 1. Заява соціального педагога або класного керівника.
 2. Повідомлення батьків (представників) дитини.
 3. Аналітична довідка про результати індивідуальної роботи з які навчаються і його сім’єю.

На засіданні Ради буде розглядатися характеристика учня на внутрішкільному обліку, заслуховуватися думку педагогів.

Організація профілактичних заходів

Індивідуальна робота повинна проводитися в строк, необхідний для надання соціальної й іншої допомоги неповнолітньому, або до усунення підстав і умов, що сприяли бездоглядності та безпритульності, бездоглядності, асоціальної поведінки або правопорушень дитини, або до виникнення інших обставин, передбачених у законодавстві.

Дивіться також:  Як знайти масу через обсяг і щільність у фізиці?

План профілактики розробляється класним керівником спільно з педагогом-психологом та соціальним працівником. На неповнолітнього повинна бути заведена карта супроводу. Її веде соціальний педагог спільно з класним керівником. При необхідності можуть бути залучені інші фахівці, в обов’язки яких входить робота з даною групою неповнолітніх.

На класного керівника покладається відповідальність за проведення індивідуальних профілактичних заходів, контроль навчальної та позаурочної діяльності дитини, аналіз ефективності вжитих заходів. Про результати роботи повідомляються батьки неповнолітнього. У разі коли пропуски уроків, недостатня підготовка до занять та інші відхилення в поведінці учня стають систематичними, він і його батьки запрошуються на засідання Ради для розгляду питань про:

 1. Невиконання батьками своїх обов’язків по вихованню і навчанню дитини.
 2. Ухилення неповнолітніх від навчання.

При необхідності можуть бути розглянуті і інші питання, що заслуговують уваги.

Повноваження Ради

Рада профілактики має право клопотати перед директором навчального закладу про:

 1. Винесенні неповнолітньому догани.
 2. Складання індивідуального плану додаткових занять протягом чверті або під час канікул.
 3. Винесення подяки неповнолітньому.
 4. Встановлення терміну для здачі заборгованостей по навчальним предметів і контролю їх дотримання.
 5. Перенесення дати закінчення чверті або навчального року для студента, який перебував на тривалому лікуванні або у важких життєвих умовах.

Важливий момент

Якщо за підсумками профілактичних заходів класний керівник, соціальний педагог або педагог-психолог робить висновок про необхідність надання особливої допомоги неповнолітньому, адміністрація освітньої установи надсилає запит до органів профілактики. В разі відмови батьків від пропонованої допомоги, небажання займатися проблемами дитини, директор навчального закладу має право звернутися в КДН з проханням:

 1. Провести профілактичні заходи з неповнолітніми, які вживають наркотичні/психотропні засоби або алкоголь, які вчинили адміністративні проступки і отримали за це покарання, які повернулися з спеціалізованих лікувально – або навчально-виховних закритих установ.
 2. Розглянути матеріали, зібрані у відношенні того, хто навчається, яка вчинила адміністративне порушення.
 3. Надати сприяння в організації додаткової освіти або літнього відпочинку неповнолітнього, який перебуває на обліку.
 4. Винести постанову про вилучення дитини, яка не досягла 15 років, з навчального закладу або про переведення його в іншу школу.
 5. Застосувати адміністративні заходи щодо неповнолітніх, які порушують норми Закону україни “Про освіту”.
 6. Поставити дитину на облік в ОДН.
Дивіться також:  Можна вважати автомобіль матеріальною точкою: докладний відповідь

До клопотання необхідно додати:

 1. Характеристику неповнолітнього.
 2. Копії актів про відвідування сім’ї.
 3. Аналітичну довідку про проведені профілактичні заходи.

Якщо матеріалів виявиться багато, доцільно об’єднати характеристику та довідку в один документ.

Висновок

Ще недавно проблема дитячої безпритульності і бездоглядності стояла в Росії дуже гостро. Проте завдяки злагодженим діям виконавчих органів, адміністрацій навчальних закладів її вдалося частково вирішити. На законодавчому рівні було ухвалено кілька нормативних актів, що закріплюють перелік необхідних профілактичних заходів з неповнолітніми та їх сім’ями. Важливе значення у вирішенні проблеми має і робота школи.

У багатьох навчальних закладах сьогодні формуються батьківські комітети. В школі діти проводять більшу частину свого часу, і участь дорослих у її роботі має найважливіше практичне значення. Їх активність прямим чином відбивається на умовах перебування дітей в освітньому закладі. Батьківський комітет у школі – це ланка, через яке педагоги зв’язуються з дітьми в позаурочний час. Крім того, представники дитини беруть діяльну участь у формуванні належної атмосфери в навчальному закладі. Їх думка має вагу.

Але на жаль, далеко не всі батьки проявляють інтерес до життя своєї дитини. Багато дорослих не тільки не допомагають своїм дітям, але навіть навпаки – створюють їм додаткові проблеми. Кожній дитині необхідна підтримка. Якщо він її не отримує, то намагається вибудувати лінію поведінки самостійно. Далеко не завжди вона правильна. Багато неповнолітні, які залишилися без уваги батьків, починають прогулювати школу, неналежним чином вести себе на уроках, здійснювати адміністративні порушення і навіть злочини. Школа повинна оперативно реагувати на будь-які, в тому числі незначні відхилення. У таких випадках відразу ж необхідно проводити профілактичну роботу з батьками, якщо необхідно, роз’яснювати їм їхні обов’язки перед дітьми і відповідальність.

Внутрішкільний облік не можна розглядати як покарання для дитини. Швидше, це комплекс заходів, що дозволяє попередити подальші відхилення в поведінці. За допомогою постановки неповнолітнього на облік реалізується більшою мірою виховна функція. Це важливо не тільки для самого неповнолітнього і його батьків, але і для інших дітей і дорослих.

Щоб дітей, що стоять на обліку було менше, в кожній школі спільно з співробітниками ОДН і КДН повинна проводитися регулярна профілактична робота. Важливо показати неповнолітнім переваги належного законного поведінки в школі, сім’ї, суспільстві. Необхідно надавати їм адекватну допомогу, не залишати їх у важкій життєвій ситуації. В іншому випадку проблема бездоглядності вирішити не вдасться.