Аналітичний і синтетичний мови: поняття, відмінності, приклади

Значна кількість існуючих або коли-небудь існували мов неминуче потребує класифікації, однією з яких є розділення мов на синтетичні та аналітичні. Хоча існування цих двох типів є загальновизнаним, про критерії, що послужили основою такої класифікації, все ще тривають дискусії. Пов’язано це з тим, що аналітичність або синтетичність мови можна вивести як з морфологічних міркувань, так і синтаксичних.

Морфологія

Цей розділ мовознавства вивчає граматичні форми слів. Існує дві головні стратегії їх освіти: використання різних морфем (префіксів, афіксів і флексу) або службових слів. Співвідношення між кількістю морфем і кількістю значущих слів у довільно обраному відрізку тексту показує індекс синтетичності мови. Американський лінгвіст Джозеф Грінберг підрахував це співвідношення. Для в’єтнамської воно становить 1,06 (тобто відрізку тексту довжиною в 100 слів вдалося виявити лише 106 морфем), а для англійської – 1,68. У російській мові індекс синтетичності коливається від 2,33 до 2,45.

Метод Грінберга для встановлення різниці між аналітичними і синтетичними мовами називається квантитативным. Він припускає, що всі мови з індексом синтетичності від 2 до 3 можна відносити до синтетичним. Мови, для яких індекс менше, є аналітичними.

Синтаксис

Відсутність морфологічного показника словоформи вимагає більш суворого порядку слів, який дозволяє встановлювати граматичні зв’язки між лексемами. Вже з самої назви можна визначити, які мови називаються мовами аналітичного ладу: щоб зрозуміти, про що йде мова, треба провести деякий аналіз висловлювання, визначити, що до чого відноситься. Крім жорсткого порядку слів, необхідно звертати увагу на інтонацію. Якщо, наприклад, в англійській питальні речення вводяться за допомогою службових слів, то в російській встановити відмінності можна тільки за допомогою інтонації (наприклад, “Мама прийшла” і “Мама прийшла?”).

Граматика

Синтаксичні і морфологічні принципи виділення аналітичних і синтетичних мов неможливо розглядати окремо. Потрібно враховувати граматичний лад мови в цілому, оскільки межа між двома типами передачі інформації часто видається хиткою. Якщо стосовно англійської можна впевнено сказати, що це мова аналітичного ладу (закінчення -(e)s, -(e)d, -ing – ось, мабуть, і все, що відразу згадується з англійських морфем), то з російським ситуація складніша: ми бачимо, як активне використання флексу (наприклад, відмінкові закінчення), так і допоміжних дієслів (в освіті майбутнього часу дієслів недоконаного виду). Схожа ситуація спостерігається і в інших синтетичних мовах. Як і морфологія, синтаксис – це лише один із багатьох аспектів граматики. І ці два розділи мовознавства тісно пов’язані. Тому різницю у мовах аналітичного і синтетичного ладу можна встановити лише з позицій комплексного вивчення граматики.

Дивіться також:  Задоволений – це що таке?

Артикль

В якості прикладу можна навести розвиток артиклів. У переважній більшості мов невизначений артикль розвивається з кількісного числівника “один”, а певний – з вказівного займенника. Спочатку він грає синтаксичну роль: показує, відомий чи невідомий предмет слухав. Але поступово артикль набуває і морфологічну роль, показуючи рід, число, а часом і відмінок іменника. Особливо яскраво це спостерігається в німецькій мові, де артикль, як службове слово, показує морфологічні характеристики іменника, але при цьому він змінюється, приєднуючи різні флексії. З урахуванням цієї особливості німецька мова – синтетичний або аналітичний? Для відповіді потрібно вивчення саме граматики в її сукупності. Індекс Грінберга для німецької мови демонструє його прикордонне положення: 1,97.

Мова у розвитку

Розвиток порівняльного мовознавства дозволило лінгвістам сформулювати принципи реконструкції мови, завдяки яким можна ознайомитися з граматичним ладом дописьменных мов. Завдяки цьому відомо, що зв’язки між словами праиндоевропейского мови виражалися за допомогою приєднання різних морфем. У письмових мовах спостерігається та ж ситуація: латинь – явно синтетичний мову, але виникли на її основі англійську або французьку нині вважаються аналітичними.

Фонетика

Найпростіше пояснення цьому полягає у зміні фонетичного ладу. Вже на етапі пізньої латини флексії, що виражаються переважно голосними звуками, починають вимовлятися нечітко, що веде до уніфікації морфологічних форм. Тому виникає необхідність у додатковому маркування граматичних зв’язків: все більшу роль набувають прийменники, допоміжні дієслова і швидко розвивається категорія артикля. Часто можна зустрітися з помилковим твердженням, що англійська мова просто втратив всі відмінки, крім називного (Subjective Case) та присвійного (Possessive Case), що виник на базі родового. Іноді виділяється і знахідний відмінок (Objective Case). Але насправді сталося не відмирання відмінків давньоанглійської мови, а їх злиття. Нинішній загальний відмінок в англійській зберіг у собі форми як давнього називного, так і давальної відмінків.

Дивіться також:  Різні форми дієслова talk: особливості вживання

Від аналізу до синтезу

Існує і зворотний процес. Майбутнє час латинської мови утворювалося синтетично, але зі зміною вимови всього його форми стали звучати однаково. Як вже говорилося, в цьому випадку граматика підлаштовується під цей процес, дозволяючи використання форм дієслова habere в якості допоміжних. Ця особливість перейшла в формуються романські мови, проте її еволюція на перший погляд виглядає несподіваною. В іспанському форми дієслова haber стали закінченнями часу Futuro Simple de Indicativo, злившись з основою інфінітива. В результаті виникли улюблені (за їх простоту) кожним, хто вивчає іспанську мову людиною форми майбутнього часу: comeré, comerás, comerá, comeremos, comeréis, comerán, в яких закінчення -й, -ás, -á, -emos, -éis, -án свідчать про те, що колись це час утворювалося з допомогою допоміжного дієслова. Тут доречно згадати і значення наголосу та інтонації для розрізнення форм: такими ж, але тільки безударными закінченнями утворюється форма Futuro Simple de Subjuntivo.

Різновиди синтетичних мов

Перш переважно йшлося про синтетичних мовах такого типу, де головним інструментом формоутворення є флексія. Необхідно зауважити, що така стратегія як раз потребує використання різних службових слів для уточнення граматичних зв’язків. Наприклад, російське слово “будинок” має нульове закінчення, характерне як для називного, так і для знахідного відмінка. Тому, щоб продемонструвати, що “будинок” є не суб’єктом, а об’єктом дії, вимагається використання різних прийменників.

У флективных мовами за однією флексією не закріплено конкретного морфологічного значення. Закінчення-а в російській мові може виражати:

  • називний відмінок однини іменників 1-ї відміни;
  • родовий відмінок однини іменників 2-го відмінювання (а для живих ще і знахідний);
  • називний відмінок множини деяких іменників чоловічого та середнього роду;
  • жіночий рід у формах минулого часу дієслів.
Дивіться також:  Безглуздий вчинок — вірний спосіб стати знаменитим

Але флективностью способи маркування граматичних зв’язків у синтетичних мовах не вичерпуються. Існують агглютинативные мов, у яких словоформи створюються шляхом послідовного приєднання різних суфіксів і префіксів, за якими закріплено лише одне граматичне значення. Наприклад, в угорській мові суфікс -nak – виражає тільки значення давальної падежу, а -арен – в баскському – родового.

Приклади синтетичних мов

Найбільш яскравими прикладами вираження граматичних зв’язків з допомогою флексу можуть похвалитися латинь (особливо класичного періоду), давньогрецький і санскрит. Деякі мови за цією ознакою виділяються в полисинтетические, де використання службових слів і допоміжних дієслів практично не зустрічається. Такі мови становлять цілі родини, наприклад, чукотсько-камчатські або эскимосско-алеутські.

Окремо слід сказати про слов’янських мовах. Вище згадувалася проблема віднесення російської мови до синтетичного або аналітичного типу. Його розвиток характеризується послідовним розмиванням системи дієслівних часів (від старослов’янського залишилося лише сьогодення, деякі форми минулого і майбутнього) при збереженні розгалуженої системи відмінювання іменних частин мови. Все ж можна з певною часткою впевненості говорити, що літературна російська мова є синтетичним. У деяких диалектизмах спостерігається розширення аналитизма, що виражається у формуванні перфектных форм дієслівних часів (наприклад, “у мене корова подоена” замість “я подоїла корову”, де конструкція “у мене” відповідає дієслову володіння “мати”, що використовується в побудові перфектных форм).

Та ж ситуація спостерігається і в інших слов’янських мовах, за винятком болгарської. Це єдиний слов’янський мову, в якому зникла флективная стратегія відмінювання іменних частин мови і сформувався артикль. Втім, деякі тенденції до появи артикля спостерігаються в чеській мові, де вказівний займенник ten і його форми для інших родів передують іменник з метою вказати на його популярність слухачеві.