Чим відрізняється доповідь реферату та інших письмових робіт?

Доповідь – це усне повідомлення з наукового тексту. Таку роботу часто виконують студенти-першокурсники. Чим відрізняється доповідь реферату? У першому випадку текст може бути свій чи чужий. Реферат ж прийнято робити на основі джерела іншого автора. Зрозуміло, бувають винятки.

У разі якщо текст чужий, ви просто доповідаєте усно результати реферування якої-небудь роботи. Це стандартне завдання на семінарі. Воно полегшується тим, що викладач в навчально-методичних цілях дає до реферованій статті список з десятка питань.

Види доповідей та їх відмінності

Існує простий варіант такого доповіді, який називається науковим повідомленням. Це більш рідкісний вид завдань. Він практично не відрізняється від реферату і не вимагає гарного оформлення.

Інша різновид наукових робіт – доповіді по дисертації. Точніше, за її змістом. У доповіді дисертант викладає передбачуваний матеріал глави, яку він написав. У процесі таких виступів відбувається апробація наукових висновків.

Основний тип – залікові доповіді. Вони у всьому аналогічні рефератів. Багато спільного у них також з курсовими. Чим відрізняється доповідь реферату в цьому випадку? Важлива відмінність одне. За доповідь поставлять “залік” або “незалік”, а за реферат – оцінку. Теми даються одночасно з курсовими роботами. Тому вам належить правильно розподілити зусилля. З усіх точок зору краще добре написати курсову, ніж доповідь.

Доповідь як залікова робота

До речі, є ще дещо, чим відрізняється доповідь реферату та повідомлення. Це важлива інформація для першокурсників. Всі доповіді виступають в ролі залікових робіт. Якщо ви вирішите прогуляти їх, як лекцію, допуску до іспитів вам не бачити.

Тому поставитися до доповіді потрібно уважно, в довгий ящик не відкладати і постаратися зробити як можна швидше. Тоді звільниться час для більш серйозних робіт.

Дивіться також:  Страйку - це... Чим відрізняється страйк від страйку?

Чим відрізняється доповідь реферату?

Відзначимо основні особливості письмових робіт:

  1. Доповідь – це один із видів наукових праць. Під ним мається на увазі запис тематичного повідомлення, спочатку зробленого в усному вигляді. Це головне, чим відрізняється доповідь реферату та презентації. У цих видах наукових текстів є й інші відмінності.
  2. Реферат – це робота, в якій слід відобразити короткий розкриття теми, при цьому вказавши використані джерела. Для цього потрібно піти в бібліотеку, знайти там кілька книг з відповідною назвою, прочитати, виписати з них тези і викласти їх у своєму рефераті.
  3. Презентація – це інтерактивний доповідь, доповнений фотографіями, ілюстраціями, таблицями, іншими матеріалами. Як правило, створюється він у вигляді слайдів.

Чим відрізняється доповідь реферату з оформлення? Насправді, практично нічим. Обидва види письмових робіт повинні містити стандартний титульний лист, вступну частину, висновок. Наявність списку літератури обов’язково для реферату, доповідь ж може обійтися без нього.

Історія появи і відмінні особливості доповіді

Людини з давніх пір переслідує розбіжність усного і письмового стилю викладу думок. Написавши статтю, іноді практично неможливо прочитати її вголос. Навіть професійні математики не в змозі зачитати свої формули. А адже є ще вчений жаргон в гуманітарних дисциплінах. Та й як ви викладіть зміст плану археологічного розкопу або фонологічної таблиці?

Щоб полегшити собі працю, наукову роботу стали готувати в двох варіантах: письмовому та усному. Оскільки ніхто не зміг ще написати два тексту, один з них був первинним.

Спочатку таким був усний текст. Так, ще в XIX столітті типовий учений готував тези виступу, а потім на їх основі виголошував промову на зборах. Це могла бути лекція для студентів, повідомлення на освітньому семінарі або міжнародної конференції. Регламент передбачав запитання до виступаючих з залу і відповіді на них.

Дивіться також:  Користь - це що таке? Походження, значення, синоніми і тлумачення

Природно, потім відбувалася дискусія різного ступеня бурхливості. Після цього виступу автор по пам’яті і за тез записував своє слово перед аудиторією і, залежно від результатів обговорення і від своєї наукової чесності, редагував його. Мова зберігалася на кафедрі і потім публікувалася в якомусь збірнику, випуску наукового журналу чи іншого видання у вигляді доповіді (статті).

Доповідь – помічник при виступі

Пізніше, зі зростанням лав наукового світу, основна форма спілкування вчених стала письмовій. Замість того щоб обмінюватися думками в аудиторії після виходу недбайливих студентів, професора звикли читати статті один одного. Так було простіше й зрозуміліше. Тому доповідь стали робити навпаки. Спочатку вчений чоловік писав свій текст, а потім знайомив з його скороченим викладом аудиторію. Хто зацікавиться, візьме текст і прочитає.

Сучасні студенти поступають аналогічним чином. Спочатку готується мова на основі будь-якої письмової роботи: курсової, реферату, презентації. Потім, під час виступу, зачитується короткий огляд наукової праці. Це дозволяє заощадити час слухачів, а також ознайомити їх з основними тезами роботи.

Доповіді, реферати, презентації та наукові повідомлення – це види письмових робіт, принципи створення яких багато в чому схожі, але мають деякі важливі відмінності.