Історія відкриття фотоефекту: рівняння Ейнштейна і досліди Столетова і Генрі

Фотоефект – це одне з дивовижних фізичних явищ, тимчасові масштаби розвитку уявлень про який охоплюють близько трьох століть. У цій статті розглянемо історію цього явища, а також наведемо і опишемо головне рівняння фотоефекту.

Передумови відкриття явища

Передумови відкриття явища фотоефекту зародилися ще в далекому XVII столітті, коли Ісаак Ньютон висунув корпускулярну теорію світла. Згідно їй, пучок світла складався з різнокольорових маленьких частинок – корпускул. Ця теорія проіснувала півтора століття і з успіхом пояснювала явища відбиття і заломлення світла.

Але ось настала перша половина XIX століття, і англійський учений Томас Юнг в своєму експерименті з щілиною і монохроматичним пучком світла показав, що розглянутий фізичний об’єкт має хвильову природу.

В 60-е роки XIX століття Джеймс Максвелл на підставі теоретичних розрахунків побудував досить струнку теорію електромагнетизму, в якій він зміг об’єднати всі на той момент відомі явища магнітного і електричного характеру. Максвелл передбачив існування електромагнітних хвиль, підтвердивши тим самим досліди Юнга.

Німецький фізик Генріх Герц поставив експерименти, в яких довів існування передбачені Максвеллом хвиль і попутно відкрив явище фотоефекту.

Досліди Генріха Герца

Ідея постановки дослідів Герца народилася безпосередньо з теорії Максвелла, яка говорила, що змінне електричне або магнітне поле здатне породжувати електромагнітні хвилі. Останні ж здатні індукувати змінний струм в будь-якому провіднику, який їх приймає.

У 1887 році Герц, використовуючи котушку Румкорфа, зарядив дві металеві сфери, викликавши іскровий розряд між ними. Цей розряд створив хвилю, яка, породжуючи змінний струм в приймачі, призвела до ще одного іскрового розряду в маленькому повітряному зазорі. Цей розряд був настільки слабким, що Герц мав приймач в темному приміщенні, щоб побачити іскру. І ось тут вчений помітив одну дивну річ: іскра в темному приміщенні була слабшою, ніж у світлому.

Дивіться також:  Технологічна карта уроку літератури або чіткий план

Опублікувавши свою роботу, Герц не зміг пояснити зазначені зміни інтенсивності іскри. Задовільне пояснення було дано лише в 1905 році Альбертом Ейнштейном. Але до того, як це сталося в історії відкриття фотоефекту з’явилася ще одна вагома фігура.

Олександр Столєтов та його експерименти

А. Р. Столєтов – видатний російський вчений другої половини XIX століття, який вніс значний вклад у розвитку уявлень про електромагнетизм. Але більше всього відомі досліди Столетова по вивченню фотоефекту.

Ці експерименти він поставив в 1888 році. Полягали вони в наступному: підключивши повітряний конденсатор до слабкого джерела живлення, вчений спрямував світло від ртутної лампи на катод (цинкову пластину конденсатора), при цьому він спостерігав появу електричного струму в ланцюзі.

Ці досліди Столєтова дозволили сформулювати перший закон фотоефекту: індукований в ланцюзі струм прямо пропорційний інтенсивності падаючого світла на катод. Російський вчений пояснив це явище вириванням негативно заряджених частинок електромагнітною хвилею з матеріалу катода. Зауважимо, що на момент постановки цих дослідів електрон ще не був відкритий.

Альберт Ейнштейн і сучасна теорія фотоефекту

У 1905 році, використовуючи результати досліджень різних вчених (Столетова, Томсона, Планка), Ейнштейн опублікував статтю “Про евристичної точці зору, що стосується виникнення і перетворення світу”, в якій дав вичерпне пояснення розглянутого явища і навів рівняння фотоефекту.

Сучасні закони фотоефекту формулюються наступним чином:

  1. Між інтенсивністю світла і індукованим фотострумом існує пряма пропорційність (закон Столетова).
  2. Існує певна частота світла, називається пороговою, нижче якої розглянуте явище не спостерігається.
  3. Кінетична енергія вирваного фотоном електрона прямо пропорційна частоті фотона і не залежить від інтенсивності світла, що падає на катод.
  4. Цей ефект виникає миттєво, як тільки світло падає на матеріал.
Дивіться також:  Значок TM - як поставити в тексті? Способи друку символу

Теорія фотоефекту. Рівняння Ейнштейна

Щоб зрозуміти наведені вище положення для фотоефекту, слід розглянути, що відбувається з електроном в атомі, коли його опромінюють світлом. Головна заслуга Ейнштейна полягала в тому, що він зміг здогадатися, що взаємодіє з електроном не електромагнітна хвиля, а квант світла певної енергії – фотон. Фотон повністю поглинається електроном, передаючи йому свою енергію. Далі доля електрона може бути наступною:

  • Якщо переданої енергії від фотона недостатньо, щоб вирватися з атома, електрон спочатку переходить у збуджений стан, а потім повертається в основний стан з випромінюванням фотонів.
  • Якщо енергія фотона більше роботи виходу електрона, тоді він виривається з матеріалу і переходить у вільний стан.

Рівняння фотоефекту має вигляд:

h×v = h×v0 + Ek.

Тут v – частота фотона, v0 – червона межа фотоефекту або порогова частота, нижче якої явище не спостерігається, Ek – кінетична енергія вільного електрона, h – постійна Планка.

Рівняння фотоефекту показує, що енергія фотона (h×v) витрачається на виривання електрона з матеріалу (h×v0) та на повідомлення йому деякої швидкості (Ek).

Фотоефект і сонячні батареї

Явище фотоефекту широко використовується для виробництва електричної енергії з сонячного світла. Ця енергія витрачається як для задоволення побутових потреб, так і для харчування електроніки на космічних супутниках.

Основним матеріалом для сонячних батарей у даний час є кремній. Індукована ЕРС батареї виникає, коли світло падає на область p-n переходу напівпровідника.