Індивідуальний освітній маршрут дошкільника

Індивідуальні освітні маршрути в ДНЗ почали використовуватися після того, як у вітчизняну систему дошкільної освіти були введені нові Федеральні державні стандарти. Процес виховання і навчання більшою мірою орієнтується на середній розвиток дитини. Саме тому не у кожного малюка є можливість повністю реалізувати свої творчі здібності.

Приклад

Індивідуальний освітній маршрут сприяє виявленню обдарованих і талановитих дітей, створення оптимальних умов для їх саморозвитку. Вихователь отримує реальну можливість для реалізації особистісно-орієнтованого підходу до розвитку дошкільників, що є обов’язковим елементом ФГОС ДОО. Приклад оформлення індивідуального маршруту представлений на фото.

Визначення

Індивідуальний освітній маршрут – це певний шлях розкриття особистісного потенціалу малюка в навчанні та освіті. У дитячому садку створюються такі умови, які в повній мірі сприяють набуттю позитивного соціального досвіду, становлення громадянської позиції.

Завдання

Індивідуальний освітній маршрут дошкільника покликаний вирішувати наступні завдання:

 • створювати позитивну предметну і розвиваюче середовище для соціалізації підростаючого покоління;
 • формувати єдину систему роботи педагогічних кадрів, адміністрації, медичних працівників, батьків із соціального і особистісного розвитку дошкільника;
 • вибирати стиль спілкування вихованця і педагога на щирій, доброзичливій основі;
 • створювати оптимальні умови для вдосконалення позитивного ставлення дошкільника до себе, оточуючих людей;
 • формування у дитини комунікативної і соціальної компетентності.

Вихователь повинен розвивати у своїх вихованців почуття власної гідності.

Індивідуальний освітній маршрут дошкільника дозволяє прищеплювати кожній дитині толерантність, повагу до історичних та культурних традицій свого народу.

Важливі аспекти

Малюк усвідомлює свої свободи і права. Індивідуальний освітній маршрут дитини ДНЗ визначається запитами і потребами батьків, державним замовленням, а також можливостями ДОУ, індивідуальними особливостями самого малюка.

Користуючись правом вибирати іграшки, друзів, дії, дошкільник отримує свій перший досвід соціального спілкування.

Дивіться також:  Цінність часу в житті людини

Варіанти створення

Індивідуально-освітній маршрут розробляється у наступних ситуаціях:

 • для малюків, які не засвоюють основну загальноосвітню програму дошкільної освіти;
 • для дошкільнят, які мають обмеження по здоров’ю, а також для дітей-інвалідів.

Також спеціальні програми вихователь підбирає для обдарованих і талановитих дітей.

Напрями

Індивідуально-освітній маршрут включає деякі напрямки:

 • удосконалення дрібної моторики пальців і рук;
 • формування соціальних, комунікативних, культурних, гігієнічних навичок;
 • розвиток уявлень про час, простір;
 • створення мовних функцій, сенсомоторного механізму, інтонації в мові.

Завдяки включенню в маршрути ігрової, предметно-практичної, сенсорної діяльності малюки здобувають навички створення аплікацій, ліплення різних предметів, малювання.

Індивідуально-освітній маршрут дає можливість формувати у підростаючого покоління уявлення про соціальні відносини, особливості предметного світу.

Методи, що застосовуються в роботі

Для того щоб реалізувати поставлені завдання, педагог використовує у своїй професійній діяльності певні методи і прийоми. Індивідуально-освітній маршрут вибудовується на основі наступних методів:

 • ігор, бесід, читання художніх творів, театральних етюдів, спрямованих на формування у малюків емоцій і почуттів;
 • управлінь та тренінгів, спрямованих на розвиток поведінкової та емоційно-особистісної сфер.

Такий підхід дозволяє вихователю розвивати комунікативні здібності дошкільника. Спілкуючись з однолітками, дитина підвищує впевненість у своїх силах, покращує взаємовідносини з іншими людьми, знімає страхи, знижує агресію, підвищує самооцінку.

Як скласти індивідуальний освітній маршрут? Зразок представлений в методичному кабінеті ДНЗ. Вихователь включає в індивідуальну траєкторію дитини изотерапию, куклотерапию, казкотерапію, спеціальні вправи для розслаблення м’язів шиї, рук, ніг, обличчя.

У процесі розробки індивідуального маршруту вихователь спирається на наступні принципи:

 • опору на навченості дошкільника;
 • співвіднесення рівня розвитку з формуванням нових умінь і навичок;
 • дотримання бажань і інтересів дошкільника;
 • взаємодія команди фахівців для діагностики ЗУН вихованця;
 • супровід малюка протягом всього його перебування в дитячому садку;
 • відмова від орієнтації на середнього дитини.
Дивіться також:  Фрукти зеленого кольору: перелік, опис, фото

Перш ніж складати для дитини індивідуальний маршрут, педагог разом з дитячим психологом проводить спеціальну діагностику. Раннє виявлення обдарованих і талановитих дітей дозволяє педагогам своєчасно коригувати для них освітню траєкторію, створювати оптимальні умови для саморозвитку.

Завдяки відмові від усередненого виховання у кожного дошкільника з’являється реальна можливість проживати повноцінне дитинство, набувати норми, традиції існування в суспільстві.

Етапи конструювання

При створенні індивідуального освітнього маршруту можна виділити наступні етапи:

 • спостереження;
 • діагностика;
 • конструювання;
 • реалізація;
 • підсумкова діагностика.

Метою спостереження є виявлення групи дітей, які відчувають пізнавальні, регулятивні, особистісні, психомоторні, комунікативні проблеми. Результати спостережень педагог заносить в таблицю.

Діагностичний етап необхідний для виявлення причин труднощів, знайдених у дошкільнят. На етапі конструювання здійснюється побудова індивідуального освітнього маршруту для кожного малюка. В рамках конструювання педагог враховує ті труднощі, які були виявлені в процесі діагностики.

Реалізовуватися готовий маршрут може в різних видах діяльності, в будь-часовий проміжок. Так як основним видом діяльності у дошкільному віці є рольова гра, вихователь використовує при реалізації індивідуального маршруту педагогічний прийом «поштову скриньку». У нього вчитель опускає листи, кожне з яких призначається конкретній дитині, містить «секретні завдання».

Завершальним елементом маршруту є виявлення отриманих результатів. Педагог оцінює розвиток соціальної компетентності, комунікативних навичок, самооцінки. За результатами психологічних тестів оцінюється зниження тривожності, формування навичок самостійної роботи.

Висновок

В даний час індивідуальний підхід до кожного малюка є базовим принципом ФГОС дошкільної освіти. Він закладений у фундамент російського дошкільного виховання. Тільки при обліку особливостей кожного малюка, побудові індивідуальних освітніх траєкторій для кожного вихованця педагог зможе виконати замовлення держави – сформувати гармонійно розвинену особистість.