Невже це… Значення слова невже

“Невже” – це модальна частка з кількома значеннями і варіантами використання. Лінгвісти відносять її до розряду модальних часток, оскільки, незважаючи на те, що, як і будь-яка одного службова частина мови, вона не несе самостійної смислового навантаження, її використання здатне внести певну емоційне забарвлення в пропозицію і змінити його загальний настрій.

Походження слова “невже”

З точки зору етимології частка “невже” є зрощенням словосполучення “вже” або “вже”. У давньоруському та церковно-слов’янською мовами воно використовувалося для вираження здивування, сумніву, недовіри, для додання сказаного запитальної інтонації.

Не буде помилковим стверджувати, що це значення збереглось за словом “невже” і в сучасній російській мові, але при цьому дещо розширилося, ускладнилося. Можна виділити кілька основних можливостей використання цієї частки, деякі з них здаються взагалі не пов’язаними з етимологією слова. Що, втім, цілком закономірне явище для постійно змінюється і еволюціонує мови.

“Невже” при вираженні недовіри в питаннях

Задаючи питання з використанням частинки “невже”, говорить або пише надає сказаною фразою відтінок недовір’я, сумніву. Як, наприклад, в наступному реченні:

“Невже немає іншого способу зупинити забруднення навколишнього середовища, крім як закрити великі промислові підприємства і залишити тисячі людей без роботи?”

Автор цього висловлювання сумнівається в тому, що закриття підприємств – єдиний спосіб вирішити проблему. Він вважає, що існує інше, альтернативне рішення.

Ось ще кілька прикладів такого використання частки “чи”:

Приклад Пояснення
Невже вона не хоче мене бачити? Мовець вважає, що “вона” насправді хоче його бачити.
Невже це можливо? Автор висловлювання висловлює подив і сумнів.
Невже мені не вистачить грошей, щоб заплатити за цю іграшку? Автор був впевнений, що грошей на іграшку йому вистачить.
Дивіться також:  Що таке альтернативний питання, і як його використовувати

Зазвичай, ставлячи питання з часткою “невже”, говорить розраховує на відповідь, який доведе йому, що його сумніви безпідставні, або, навпаки, що вони зовсім не безпідставні. Так чи інакше, він просить доказів.

“Невже” у відповіді на питання: вираз іронії

Цей варіант вживання частки “невже” – це випадок, дещо відступає від звичного значення, продиктованого етимологією слова. У твердженнях “невже” також висловлює сумнів, але не щире, а іронічне, насмішкувате, як якщо б мовець був абсолютно впевнений у тому, що його співрозмовник помиляється, і без докорів совісті над цим жартував.

– Ти не зможеш відіграти свої гроші та годинник в покер, якщо продовжиш так явно нервувати і підскакувати на стільці, як тільки тобі трапляються хороші карти.

– Та невже!

У цьому прикладі мовець абсолютно впевнений, що його тактика гри в покер бездоганна, і його висловлення “Та невже!” звучить іронічно, як би висміюючи все, що було сказано до цього. Ось ще один приклад використання частки “невже” в такому значенні:

– Якби ти мене послухав, зараз твої справи йшли б набагато краще!

– Та невже?

У цьому прикладі іронія ще більш глибока, що переходить у сарказм, автор висловлювання не тільки ставить під сумнів зміст попередньої репліки, але й виражає своє зневажливе ставлення до думки співрозмовника.

“Невже” у відповіді на питання: вираження згоди

Даний варіант використання частки “невже” – це пережиток минулого, свого роду просторічне вираз, який тепер можна зустріти хіба що в творах російської літератури. Приклад його використання може виглядати наступним чином:

– Ти мені допоможеш?

– Невже!

В даному значенні “Невже!” можна замінити на “Звичайно!”, “Неодмінно!”, “Зрозуміло!”, “Само собою!” без втрати або спотворення сенсу. Будь-який з цих синонімів буде звучати більш природно і краще відповідати нормам сучасної російської мови.

Дивіться також:  Прийменники as і like: різниця і правила вживання в англійській мові

“Невже” в літературі: внутрішні монологи

Автори часто вдавалися і вдаються до використання частки “невже” при описі внутрішніх струнких монологів і уривчастих роздумів персонажів, таким чином демонструючи їх сумніви і переживання. Кілька яскравих прикладів використання цієї частинки можна зустріти у Федора Михайловича Достоєвського, наприклад у “Злочині і покаранні”:

«Що, невже вже починається, невже це вже кара настає? Геть, геть, так і є!»

Ще один приклад вживання описуваної модальної частки можна зустріти у Осипа Мандельштама:

“Я блукав в іграшковій частіше

І відкрив лазоревий грот…

Невже я справжній

І дійсно смерть прийде?”

“Чому душа так певуча”.

Обидва приклади демонструють, що модальна частка в художній літературі покликана підсилити і підкреслити сумніви головного героя, його душевні переживання.

Підіб’ємо підсумки

Існує три різних значення слова “невже”.

  1. В питаннях – для вираження сумніву, недовіри, коли говорить або пише потребує доказів того, у чому його намагаються переконати.
  2. У відповідях на питання – для додання всьому висловлюванню поряд з сумнівом і недовірою відтінку іронії, глузування, сарказму.
  3. Також у відповідях на питання – для вираження згоди.

Останній варіант вважається застарілим і не зустрічається в сучасній російській мові.

Частка “невже” – це інструмент письменників і поетів, що допомагає в описі внутрішніх монологів персонажів. Численні приклади її використання можна зустріти в творах російської класики.