Особливості казок Салтикова-Щедріна

Одним з напрямків літературної творчості письменника є цикл казкових творів, що складається з тридцяти двох новел, написаних автором у остросатирической манері.

Всі численні казка письменника відрізняються особливою манерою письма, численними художніми прийомами зображення, винятковими портретними описами, різноманітністю діалогів і пейзажів.

Особливим ідейним змістом казок є їх загальнодоступна і яскраво виражена форма, яка наповнена кращими народнопоэтическими традиціями, що включають в себе елементи народних переказів, легенд, прислів’їв, приказок і передають авторську позицію по відношенню до добра і зла, багатства і убогості, надії на неминуче торжество справедливості і розуму. Народні вислови подаються в казках автором у соціальних, політичних тлумачень.

Сюжетна структура творів органічно поєднує в собі реальне і фантастичне, що переплітаються між собою, відображаючи життєві моменти і вигадані, передаючи неповторність образності та складу народного фольклорного мови, в якому стирається межа звичних понять і навіть позитивні герої наділяються негативними рисами, розкритими потім письменником.

Образи героїв казкових творів, в яких письменник зображує тварин, близькі до традиційних описів у байках і сатиричних казках, що виражають різку оцінку, мораль і наука у формі соціальних алегорій для ілюстрації людських вад на прикладі звіриного обриси.

В якості художніх прийомів письменник активно застосовує у творах гіперболи, порівняння, перебільшення, антитези, протиставлення, а також афористичність і авторську самоіронію, відображаючи в доступних формах трактування складних політичних і моральних проблем.

Головною відмінністю казок письменника від аналогічних творів інших авторів, спрямованих на перетворення і виховання людських особистостей є введення в утримання власних творів політичної сатири, що надає казкам злободенне і загальнолюдський зміст, акцентуючи увагу на деспотичности існуючого самодержавного ладу, викриваючи його негативні сторони та показуючи непримиренність інтересів простого народу та правлячої верхівки, яка нещадно експлуатує трудяще населення. Тим самим письменник в завуальованій формі у своїх казкових творів закликає до повалення царського режиму, вбачаючи в цьому порятунку від гніту для російського народу, яскраво викриваючи і розкриваючи людські пороки, недоліки, а також громадські. Саме тому сатиричні казки письменника несуть в собі гостру соціальну спрямованість.

Дивіться також:  Особливості російської літератури 19 століття

Відображаючи стан товариства, включаючи всі його соціально-суспільні верстви, використовуючи гумористичну, комічну форму в казках, письменник виконує свою головну літературну завдання у вигляді злого осміяння порочного характеру існуючої влади, несучи в творах величезний енциклопедичний сенс.