План та тема самоосвіти класного керівника

В даний час у нашій країні відбувається суттєва модернізація освіти. Крім коригування навчальних програм, перетворення відбуваються і у виховній роботі. Це ставить перед педагогами нові завдання, для виконання яких вони повинні розробляти план по темі самоосвіти.

Виховна діяльність

Основним завданням класного керівника з ФГОС нового покоління є формування вільної особистості, здатної адаптуватися до реалій сучасного суспільства.

Тема самоосвіти класного керівника відображає ті напрямки, які педагог виділяє в якості пріоритетних завдань. При продумуванні педагог враховує індивідуальні та вікові особливості дітей. Наприклад, тема самоосвіти класного керівника 8-9 класів зв’язується з міжособистісними стосунками в колективі. Вчитель початкової школи може вибрати для свого самоосвіти питання раннього виявлення обдарованих дітей.

Тема самоосвіти класного керівника 10-11 класів в основному стосується профорієнтаційної роботи.

Наприклад, педагог складає програму «Світ у нашому домі». Її головним завданням є виховання толерантності в підростаючому поколінні. Крім роботи з класним колективом, вчитель включає до неї і саморозвиток.

Тема самоосвіти класного керівника повинна перегукуватися з тією виховною програмою, яку він вибрав для роботи з дитячим колективом.

Варіант програми

Для виявлення індивідуальності школярів свого класу педагог використовує позаурочні заходи творчого характеру: конкурси, цікаві досліди, ігри з вчителями, дослідницьку діяльність, походи, тематичні екскурсії, зустрічі з цікавими людьми міста (села, села).

Для розвитку обдарованих дітей педагог повинен володіти певними професійними знаннями і навичками, постійно самовдосконалюватися.

Приступивши до роботи в якості класного керівника, педагог спочатку займається власною підготовкою.

Він базується на різнобічності діяльності, пропонованої школярам. Вона спрямована на екологічні, моральні, інтелектуальні та духовно-патріотичні складові особистості учнів.

Хлопці перетворюються на активних учасників і помічників свого наставника у виховному процесі. Всі діти наділені якимись талантами, побачити які повинен їх класний керівник. Основним завданням педагога стає розвиток індивідуальних можливостей дітей шляхом залучення їх у позаурочну роботу. Вона допомагає у процесі гармонійного розвитку особистості підростаючого покоління. Хлопці легко справляються з різноманітними комплексами: невпевненістю, сором’язливістю.

Дивіться також:  Ступінь квадрат - способи написання в Ворді

За допомогою індивідуалізації і диференціації позаурочної роботи можна:

  • виключити усереднення в класному колективі дітей;
  • розвивати індивідуальність кожної дитини;
  • підвищувати успішність дітей;
  • створити між педагогом і його вихованцями атмосферу взаємозв’язку.

Які рекомендації можна дати колегам, починаючим свою діяльність в якості класного керівника?

Важливі аспекти

Поради педагогам:

  • створювати умови, які допомагають дитині розвиватися в різних напрямках;
  • демонструвати вихованцям зацікавленість їхніми проблемами;
  • бачити в кожній дитині неповторність, унікальність;
  • сприяти створенню згуртованого колективу.

Тільки при володінні повною інформацією про дитину, взаємини в сім’ї, про невдачі і досягнення, педагог може підбирати способи розвитку його індивідуальності.

Профстандарт педагога

Теми самоосвіти вчителів з ФГОС пов’язані з підвищенням професіоналізму російських вчителів. Так як нові стандарти передбачають впровадження в освітній процес особистісно-орієнтованого підходу, саме він може стати варіантом самоосвіти педагога.

Тема самоосвіти вчителя російської мови – «Особистісно-орієнтований підхід як засіб формування комунікативних навичок школярів», стала особливо актуальною після введення в випускні іспити усної частини іспиту з російської мови.

В її рамках педагог розробляє план, за яким він буде здійснювати підготовку школярів до цього складного і відповідального випробування. Тільки при наявності інформації про кожну дитину можна повною мірою реалізувати намічений план. Як ще може виглядати тема самоосвіти? Російська мова – це один із основних предметів у шкільній програмі. Саме тому так важливо, щоб педагог правильно підібрав тему для самоосвіти, дозволяє йому підвищувати свій професіоналізм.

Викладання хімії

Вчителі цієї предметної області часто вибирають для самоосвіти теми, пов’язані з формуванням практичних навичок та умінь у підростаючого покоління. Наприклад, вони розробляють план підвищення пізнавального інтересу у школярів до предмета допомогою залучення їх у проектну і дослідницьку діяльність.

Дивіться також:  Що змушує серце битися: частини серця і їх робота

Серед проблем, які розглядають вчителя хімії, також можна виділити формування навичок розв’язання розрахункових задач, розбір окислювально-відновних реакцій.

Висновок

Серед основних аспектів, які може включати в свою самоосвіту вчитель, важливо відзначити теми, що сприяють стимуляції дітей на самовдосконалення, саморозвиток, самозміна. Важливо пам’ятати про те, що виховання є мистецтвом дотику до душі дитини. Саме тому в своїй роботі вчитель повинен користуватися принципами виховання: природосообразностью, гуманізмом, творчістю, індивідуалізацією, сотворчеством, взаимовыдержкой, взаємодопомогою.

Педагогічна позиція вчителя передбачає прийняття дитини як повноцінної особистості, визнання його індивідуальності та своєрідності. Основною умовою успішного навчання і виховання дитини є відсутність тиску з боку дорослих, уявлення педагога в якості наставника, готового прийти йому на допомогу. Тільки в тому випадку, коли педагог приділяє належну увагу власному навчанню, він може розраховувати на досягнення цілей і завдань, які він ставить на навчальне заняття або позаурочний захід.