Поява держави у східних словян: коротко про теорії, припущення та факти. Передумови, причини та історична необхідність

У цій статті буде коротко розказано про появу держави у східних слов’ян. В окремих розділах матеріалу розкрито такі важливі моменти, як норманнская і антинорманская теорії, особливості процесу об’єднання російських земель і багато іншого. Крім того, необхідним питанням для розгляду є причини появи держави Київська Русь.

Три припущення

Історичній науці відомо три головні теорії виникнення держави у східних слов’ян. Всі ці гіпотези будуть розглянуті в цій статті. Як правило, суперечки про те, яка з точок зору є істинною, носять ідеологічний характер. Тому в різні часи офіційними проголошувалися різні теорії. Як не дивно, але першими вченими, які стали розробляти дану тему, були німецькі історики, запрошені в якості професорів Академії наук у сімнадцятому столітті.

Цим дослідникам необхідно було проголосити перевагу Німеччини та інших європейських держав над Росією. Тому вчені мужі з радістю сприйняли факт запрошення варязьких князів на руські землі в дев’ятому столітті, знайдений ними в «Повісті тимчасових років».

Вони одразу оголосили, що саме норманські князі принесли слов’янам уявлення про державність і тим самим долучили неосвічені і дикі племена до благ європейської цивілізації. Незважаючи на те що багато їх аргументи звучали явно натягнуто, праці цих вчених відклали свій відбиток на подальшому дослідженні вітчизняної історії. Подібної теорії появи держави у східних слов’ян дотримувався один з найвідоміших вчених в цій області Микола Карамзін.

Перший опонент норманської теорії

Вже в перші роки після своєї появи ця гіпотеза зазнала серйозної критики. Одним з перших її опонентів став великий російський вчений Михайло Васильович Ломоносов.

Він вів гарячі суперечки з іноземними професорами Академії наук. Він говорив про безглуздість деяких припущень, висловлюваних цими діячами у своїх працях. Наприклад, Михайло Васильович одного разу висміяв намагання німецького професора пояснити іноземним запозиченням походження географічної назви Холмогори.

Критика

Далі будуть наведені положення, на яких частіше всього грунтується критика цієї гіпотези появи держави у східних слов’ян. Коротко їх можна викласти наступним чином. По-перше, для розвитку державності недостатньо зусиль однієї історичної особистості. Не може ця форма організації суспільства з’явиться внаслідок зусиль цілої групи людей по втіленню цієї ідеї в життя. Якими б талановитими були фахівці, їхня праця буде безуспішним при відсутності необхідних передумов.

Дивіться також:  Князь Юрій Всеволодович: біографія, історія, роки правління, досягнення

Які ж умови потрібні для утворення держави? Про це піде мова в наступних главах.

Східні слов’яни в 6-8 століттях нашої ери

Саме до цього часу відносяться перші згадки про предків росіян, українців і білорусів у літературних джерелах. Всі вони належать іноземним авторам, так як власна писемність у цих народів виникла дещо пізніше.

Вже в перших записах, зроблених іноземними мандрівниками про Русі, ця територія часто називається Гардарикой, тобто місцевістю з великою кількістю міст.

Розвиток ремесел

До восьмого століття нашої ери серед представників східнослов’янських племен вже було багато людей, що мали в якості основного заняття не землеробство, а яке-небудь ремесло. Ковалі, пекарі, гончарі та багато інших, чия справа приносила достатній прибуток для того, щоб прогодувати себе і свою сім’ю, почали селитися окремо від тих, хто займався сільським господарством.

Так поступово з’являлися міста. До 8 століття їх вже налічувалося кілька десятків на території сучасної Росії. Ця обставина заслуговує уваги, так як саме утворення великих населених пунктів є одним із провісників виникнення держави у східних слов’ян в тому числі).

Військова демократія

Поява міст, в свою чергу, було результатом ще одного історичного процесу.

Нові способи ведення сільського господарства, виявилися більш продуктивними, порівняно зі старими. Тому землеробство вже не вимагало, щоб в ньому було задіяно така кількість людей, як раніше. Тому населенню вже не обов’язково було жити великими громадами. Внаслідок цього відбулася зміна суспільного ладу.

Замість родового, що існував у слов’ян протягом кількох століть, став формуватися новий, отримав в історичній літературі назву військової демократії. Під цим терміном мається на увазі такий пристрій суспільного життя, при якому всі її члени є рівними між собою. Важливі питання вирішуються на загальних зборах.

Кожен чоловік в той час був зобов’язаний брати участь у військових конфліктах з сусідніми племенами, тобто за замовчуванням був бійцем так званого народного ополчення.

Поява такої соціальної формації у якогось племені є неодмінною передумовою до виникнення держави. У східних слов’ян до восьмого століття військова демократія вже міцно закріпилася в якості суспільного ладу.

Дивіться також:  Стокгольмська конвенція Про стійких органічних забруднювачів і її ратифікація

Поява знаті

Постійна необхідність участі в силових сутичках викликала потребу у висококласних полководців. Якщо до цього роль воєначальника завжди виконував вождь племені, то тепер цю посаду міг займати і інша людина, наділений відповідними здібностями.

Деякі історики схильні вважати, що спочатку називалися князями саме головнокомандувачі. Не випадково на всіх зображеннях того часу люди, що носять цей титул, обов’язково сидять на коні. У таких ватажків з’являється власна дружина. Участь у ній стає почесним і виділяє людину з числа інших членів племені. Так виникає еліта. А значить, процес розшарування суспільства бере свій початок саме на цьому етапі. Цей поділ на класи надалі стане однією з причин появи держави у східних слов’ян.

Правителі, але не засновники країни

Можна з упевненістю сказати, що у предків росіян, українців і білорусів, задовго до запрошення на князювання Рюрика і його одноплемінників, були всі необхідні передумови для виникнення держави. А отже, видається цілком можливим, що іноплемінників покликали не прищеплювати слов’янам новий вид суспільно-політичного устрою, а лише зайняти вакантну посаду.

Такої думки дотримувався історик Василь Ключевський. Ця теорія називається центристською. Тобто вона являє собою щось середнє між норманської та антинорманнской гіпотезами.

Позиція Ломоносова

Михайло Васильович Ломоносов висував припущення про те, що Рюрик і його сподвижники прийшли на Русь зовсім не зі Скандинавії, а з інших, більш віддалених слов’янських племен. Таким чином, цей російський вчений став першим антинорманнистом.

Послідовники його говорили про те, що вікінги або варяги не могли принести в нашу країну ідеї державності, так як у них на батьківщині в цей час ще процвітав родовий лад з елементами військової демократії. До того ж на території Росії існує дуже мало географічних назв, запозичених з мов норманів, в той час як у Великобританії, яка колись знаходилася під владою цього народу, число таких власних імен досягає декількох сотень.

Дивіться також:  Спартанський цар Леонід I: біографія

Державний переворот

Кажучи коротко про появу держави у східних слов’ян, необхідно згадати і ще про одну версії цієї історичної події.

Деякі вчені припускають, що скандинави були спочатку запрошені на Русь не як правителів, а як наймані головнокомандувачі. Але в результаті державного перевороту вони захопили владу.

Ця гіпотеза звучить цілком правдоподібно, так як у світовій історії існує не так багато прикладів, коли на вищі державні пости були запрошені фахівці з інших країн. У військовому ділі прийняття на роботу іноземців – досить поширена практика.

Утворення держави

Так чи інакше, Рюрик став новгородським князем. Відомо, що він зі своїм військом зробив кілька походів на Константинополь.

Деякі історики говорять про те, що відомості про манеру ведення бою, яка була прийнята при цьому правителя, свідчить про його явних скандинавських коренях.

Київська Русь

Походження держави східних слов’ян бере свій початок в Новгороді. Є Рюрик засновником країни чи ні – це питання є не вирішені до цих пір. Але, так чи інакше, його приймач, князь Олег завершив процес формування держави. Цей чоловік правив у Новгороді після смерті Рюрика, так як син першого князя не досяг ще до того часу повнолітнього віку.

Цей політичний діяч захопив владу в Києві, об’єднавши тим самим дві великі території.

Так закінчилася історія появи держави у східних слов’ян. Коротко про цьому процесі можна прочитати в попередніх розділах. Доля Рюрика та його нащадків, крім праць істориків, відображена також у безлічі художніх літературних творів.

Так, легенда про смерть його приймача, Олега, переказана Олександром Сергійовичем Пушкіним у знаменитій поемі, а один з військових походів сина Рюрика описаний в пам’ятці давньоруської літератури «Слово о полку Ігоревім».

Висновок

В даній статті було розглянуто питання про утворення держави у східних слов’ян. З’єднавшись один з одним, ці племена створили країну, яка згодом була названа Руссю, а через кілька століть отримала своє нинішнє ім’я – Росія. Ця стаття може виявитися корисною як школярам при підготовці до іспитів, так і широкому колу любителів вітчизняної історії.