Семантичні барєри і шляхи їх усунення

Семантичні бар’єри відносяться до широкої групи комунікативних перешкод. Вони виникають із-за того, що повідомлення не є однозначно визначеними для комунікатора і реципієнта. Цей вид перешкоджає розумінню сенсу повідомлення. Семантичні бар’єри – наслідок багатозначності слів, понять, термінів. Найчастіше зустрічається в ситуаціях вживання учасниками сленгу або жаргону.

Перешкоди в спілкуванні

Те, що ускладнює процес комунікації, і те, що негативно впливає на її успіх, на розуміння мовця співрозмовниками, є перешкодою у спілкуванні. Семантичний комунікативний бар’єр виникає там, де у людей не збігається значення інформації. Для його усунення необхідно враховувати особливості культури спілкування співрозмовника.

Семантичний бар’єр приносить найбільшу шкоду людям, успіх діяльності яких залежить від розуміння аудиторії. Наприклад, соціальні працівники, психологи і педагоги для успішної комунікації повинні особливу увагу приділяти виявленню факторів, що перешкоджають розумінню. Інакше їх не зрозуміють, а цільова аудиторія не отримає необхідних знань.

Для тих, хто займається рекламою або продажами, тема бар’єрів також важлива. Їх відсутність дозволяє говорити на одній мові з аудиторією, краще розуміти її потреби.

Семантичний бар’єр виникає як особливість повідомлення. Серед причин його появи можна виділити незв’язність, багатозначність, існування різних конотацій, використання сленгу, незнайомої мови або ідіом.

Дивіться також:  На чому тримається Земля? Легенди, казки, цікаві факти