Що таке методичний день? Опис, особливості та рекомендації

Будь-який учитель прагне до того, щоб дітям подобався його предмет. Для того щоб школярі демонстрували високу якість знань в рамках підсумкової атестації, педагог повинен приділяти час власного розвитку.

Не можна прийти в освітній заклад і провести урок без попередньої підготовки до нього. В цьому випадку важко розраховувати на вдосконалення інтересу до предмета, глибоке усвідомлення вивченого матеріалу.

Час для саморозвитку

Методичний день необхідний для того, щоб у педагога була можливість підготуватися до уроків, поспілкуватися з колегами, пройти додаткову професійну підготовку в рамках курсів, семінарів, конференцій.

Не можна забувати про те, що кожен урок передбачає попередню підготовку, підбір основного матеріалу, завдань, вправ.

Складно повноцінно здійснювати таку підготовку при повній зайнятості в школі. Саме тому в багатьох освітніх організаціях педагогам надається методичний день.

Як провести «вихідний»

Люди, які далекі від специфіки роботи педагога, переконані в тому, що в канікулярний час вчителі відпочивають разом з дітьми. Методичний день вони асоціюються з вихідним днем, не усвідомлюючи, що педагоги проводять його зі спеціальною літературою, підвищуючи свій інтелектуальний рівень.

Важливі аспекти

Спробуємо зрозуміти, в чому суть звільнення для вчителя одного робочого дня в межах навчальної тижня. Методичний день у школі педагог може використовувати не тільки для підготовки до уроків і позаурочних заходів, але і для самоосвіти.

Підвищення професіоналізму педагогів особливо актуально. Адже сучасна школа та її учні стрімко розвиваються. Якщо педагог не стежить за змінами, що відбуваються в сучасному суспільстві – він не зможе дати своїм вихованцям якісні та актуальні знання.

Свято науки

У деяких школах стало доброю традицією проведення методичного дня у вигляді семінару. Адміністрація школи обирає день, в рамках якого в освітньому закладі буде здійснюватися методична робота. Як можна запланувати роботу в єдиний методичний день? Педагоги завчасно повідомляють про своє бажання провести відкриті уроки або позакласні заходи для колег. На основі заявок складається розклад відкритих уроків», відвідати які можуть не тільки педагоги школи, але й колеги з інших освітніх організацій.

Дивіться також:  Що таке лавр? Значення слова і звязок з міфологією

Особливості організації фестивалів

Всім гостям пропонується бланк, в якому вони можуть залишити свої відгуки про відвідини позакласному заході чи тематичному навчальному занятті. Для того щоб у повному обсязі здійснювалося виховання і навчання підростаючого покоління, відбувався обмін досвідом роботи, організується і «круглий стіл», в рамках якого вчителі обговорюють певну проблему, разом шукають спосіб її раціонального рішення. Методичні теми днів пропонують самі педагоги, враховуючи запити і побажання батьків та вихованців.

В межах міста, до прикладу, одна з шкіл може стати експериментальним майданчиком для впровадження певних методів і прийомів виховного та освітнього процесу. В такому разі, цих питань і буде присвячений методичний день.

Сценарій подібного заходу становить заступник директора освітньої організації з навчально-методичної роботи, залучаючи на допомогу групу ініціативних педагогів.

Особливості оплати

Як проводиться нарахування заробітної плати? Методичний день оплачується також, як і будь-який інший робочий день. У тих школах, де адміністрація дбає про професійний рівень своїх педагогів, директора намагаються виділяти «вільний день» всім вчителям, незалежно від їх навантаження. Подібна міра сприяє підвищенню рівня підготовки вчителів, підвищення їх мотивації до роботи.

Положення про методичний день

У деяких школах розробляються (на базі колективного договору) положення про надання дня для професійного зростання педагога.

  1. Метою є створення сприятливих умов для вдосконалення педагогічної майстерності сучасного вчителя.
  2. Право на методичний день мають вчителі, які працюють на повну ставку в ОУ.
  3. Надається день не є вихідним днем педагога.
  4. Вчитель займається самоосвітою, вивчаючи нормативні документи та законодавчі акти з питань навчання і виховання підростаючого покоління.

У рамках методичного дня робота здійснюється за певними напрямами:

  • оволодіння інноваційними педагогічними прийомами і технологіями, адаптація їх до умов конкретного класного колективу;
  • аналіз передового досвіду по викладатимуть спеціально навчальної дисципліни;
  • вивчення методичної та наукової літератури;
  • розробка методичних матеріалів з предмета, продумування позакласних занять;
  • участь у семінарах, конференціях, вебінарах.
Дивіться також:  Нейтральна лексика - це... Визначення, поняття, значення та приклади

Висновок

Після прийняття професійного стандарту педагога, кожен учитель зобов’язаний надавати адміністрації школи або керівнику методичного об’єднання план, згідно з яким він буде розвивати свої професійні якості, підвищувати педагогічну майстерність. Як правило, вибирається одна методична тема, над якою вчитель буде працювати 2-3 роки, зазначаються дії, що сприятимуть виконанню поставлених їм завдань. Протягом навчального року педагог знайомить колег з напрацьованим досвідом роботи на засіданнях шкільних, міських, районних методичних об’єднань, відзначає ті моменти, які вже досягнуті.

В сам методичний день вчитель повинен брати активну участь у тих заходах, які проводяться в освітній організації, а також за її межами.

У разі необхідності (за узгодженням з педагогом) здійснюється заміна хворого вчителя. Педагог, що знаходиться на методичному дні, зобов’язаний відвідувати відкриті уроки колег по МО. У разі виконання ним обов’язків класного керівника, учитель приходить на чергування по школі.

Контроль над дотриманням всіх основних правил, розроблених для поведінки вчителями навчального закладу в наданий їм день для самоосвіти, здійснює заступник директора з навчально-виховної роботи та керівник шкільного предметного методичного об’єднання.

У деяких російських школах, гімназіях, ліцеях один раз у півріччя (рік) у рамках школи проводяться методичні декади, присвячені певній предметній області. За Правилами внутрішнього розпорядку, що діють в ОУ, педагоги, які знаходяться на “вільному дні”, зобов’язані брати активну участь у тих заходах, які заплановані у рамках предметної декади.

Виділення в робочому тижні одного дня для самоосвіти вчителів, є економічно обґрунтованим і доцільним заходом. Подібні дії дозволяють уникати психологічного і фізичного перевантаження шкільних педагогів, сприяють інтелектуальному самовдосконалення вчителів, їх позитивному ставленню до своїх професійних обов’язків.

Педагоги отримують чудову можливість для емоційного розвантаження, вивчення додаткової методичної літератури, узагальнення свого професійного досвіду, публікації його в учительських журналу і газетах, розробки нових цікавих уроків і позаурочних заходів.

Дивіться також:  Діяльність: значення слова, речення й синоніми