Тест на вживання Present Simple та Present Continuous (Present Simple, Present Continuous test)

Вивчення часів в англійській мові – найбільша і глобальна тема. У школі, наприклад, вивчення часів починається з третього класу, а повністю закінчується лише в дев’ятому. Ви тільки уявіть – шість років на вивчення однієї теми! Але при цьому багато випускників шкіл до кінця не можуть розібратися у вживанні всіх часів. Адже в реальному житті англійці не використовують всі часи, а намагаються трохи спростити свою мову.

У цій статті будуть наведені 4 найбільш використовуваних Tenses в англійській мові – Презент Симпл , Презент Прогресив (Континиус), Презент Перфект, Презент Перфект Континиус.

Теперішній простий час

Цей час використовується, коли мова йде про події, які відбуваються регулярно в нашому повсякденному житті. Різні повсякденні ситуації – розпорядок дня, місце роботи, проживання і так далі. На цей час нам вказують наступні слова-помічники:

1) usually (зазвичай);

2) “always”);

3) seldom/rarely (рідко);

4) every night/week/month/year (кожну ніч/тиждень/місяць/рік).

Для утворення цього часу використовується дієслово в першій формі (як у словнику) або дієслово з закінченням -s/-es. Закінчення додається тільки з займенниками he, she, it (третя особа, однина).

She speaks Japanese. – Вона говорить по-японськи.

He goes to the kindergarten every day. – Він ходить в дитячий сад кожен день.

Для негативної і питальній форми використовуються допоміжні дієслова – do/does.

Does she speak Japanese? – Вона говорить по японськи?

She doesn’t speak Japanese. – Вона не говорить по японськи.

В кінці статті представлений Present Simple/Present Continuous test для кращого засвоєння теми.

Дивіться також:  Белиберда - це... Походження слова і його значення