Вказівні займенники в англійській мові: вправи і правила

Розмовна і літературна мова, побудована на будь-якій мові, рідко обходиться без вказівних займенників – слів, що використовуються для вказівки на той чи інший предмет, подія, явище або час. Вказівні займенники в англійській граматиці за своїм призначенням схожі з займенниками російської мови. Але все ж мають свої відмітні особливості. Для повноцінного використання таких займенників у мовленні необхідно вивчити певні правила та закріпити вміння їх використання за допомогою вправ. Для закріплення розуміння та уміння правильно використовувати казательные займенники перевірочні вправи необхідно виконувати у обов’язковому порядку.

Особливості застосування в пропозиціях

Перша особливість вказівних займенників в англійській мові – зміна їх форм в залежності від числа іменника, до якого вони відносяться. Вправи на вказівні займенники в англійській мові тренують не тільки здатність правильно вживати дані займенники в залежності від контексту, але й уміння розрізняти єдине і множинне число.

Приклади:

This flower is yellow (ця квітка жовтий) – єдине число.

Those cars were so fast (ті автомобілі були такими швидкими) – множина.

В якості другої особливості використання вказівних займенників можна виділити широту їх застосування в пропозиціях. Такі займенники можуть виступати в якості підмета, визначення або доповнення.

Приклади:

These are very tasty cookies (це дуже смачне печиво) – підмет.

Do you want to do this? (Ти хочеш зробити це?) – додаток.

This chair is comfortable for my old granny (Це крісло зручно для моєї старої бабусі) – визначення.

Займенники This/ These

Займенник this використовується в тих випадках, коли необхідно вказати на предмет, що знаходиться в безпосередній близькості. Займенник these підпорядковується тому ж правилу, але належить до двох і більше предметів. Вправи на вказівні займенники в англійській мові, розглядають предмети у зоні досяжності, найбільш часто описують оточуючих людей, предмети і явища.

Дивіться також:  Що таке well і як використовувати це слово

Приклади:

This is green apple (це яблуко зелене).

These bananas are ripe and very tasty (ці стиглі банани і дуже смачні).

Займенника That/ Those

Займенник that уточнює предмет, що знаходиться на віддаленій відстані від мовця. У займенники є омонім, переводящийся як “що” або “що”, який не входить в число вказівних займенників у англійській мові. Вправи допомагають зрозуміти різницю в цих ідентичних за написання словах.

Приклади:

That watermelon was too big (той кавун був занадто великим) – вказівний займенник.

I think that you should be careful (я думаю, що тобі слід бути обережним) – слово-омонім.

Займенник those належить до двох і більше предметів, що знаходяться на далекій відстані від мовця.

Приклад:

Those children are very happy (ті діти дуже щасливі).

Займенник Such і фраза The Same

Займенник such також входить в число вказівних займенників у англійській мові. Вправи з його участю можуть показати, що займенник уточнює яке-небудь якість предмета.

Приклад:

They are such funny people (вони такі веселі люди).

Вираз the same, в свою чергу, використовується в якості російського еквівалента “той самий” або “такий самий”.

Приклад:

I have the same T-shirt (у мене є така ж майка).

Спільне використання англійських вказівних займенників

Вказівні займенники this, that, these і those можуть використовуватися і спільно – для порівняння предметів, що знаходяться в зоні видимості мовця.

Приклади:

This is a green apple and that is a red one (це зелене яблуко, а це – червоне).

These are green apples and those are red (це зелені яблука, а це – червоні).