Дидактична мета уроку: класифікація, характеристика, особливості проведення, структура уроку і поставлені завдання

Щоб спланувати цікавий, пізнавальний урок, вчителю необхідно поставити перед собою чіткі цілі. Причому вони повинні бути реальними для школярів конкретного класу. Виходячи з них, підбирається матеріал, найбільш доцільні методи, засоби. Таким чином, дидактична мета уроку стає відправною крапкою при організації заняття і тим результатом, який повинен бути отриманий на виході.

Визначення

У словнику Ушакова під метою розуміється межа або те, до чого людина прагне. Дидактичні цілі та завдання уроку ставляться в процесі попереднього прогнозування. Це – бажаний результат, який не тільки необхідно, але і можливо досягти за відведений на одне заняття час. Втім, іноді одна мета може ставитися на кілька уроків. Головне, щоб вона була конкретною і перевіряється.

Далі основна мета розбивається на більш дрібні завдання. Вони вирішуються через зміну видів діяльності на різних етапах уроку. Наприклад, на початку заняття вчитель проводить організаційний момент, налаштовуючи школярів на роботу. Наступним завданням може стати актуалізація опорних знань через усне опитування або виконання вправ. Головне, щоб структура уроку була логічною і спрямованої на досягнення запланованого результату.

Дивіться також:  Площа Амурської області, населення, природа та клімат