Глосарій – це що таке?

Глосарій – це що таке? Це незнайоме іноземне слово прийшло до нас з латинської мови, де має вигляд glossarium – «збори глосс». Воно утворилося від давньогрецького γλῶσσα, що означає «мова, мова». У словниках дається два варіанти тлумачення цього слова, одне з яких відноситься до лінгвістичної науки, а інше – до юриспруденції. Детальніше про те, що це – глосарій, буде розказано нижче.

У лінгвістиці

Що означає слово «глосарій» в цій науці? Це словник, що пояснює значення термінів, що мають вузьку спеціалізацію в певній галузі знань, а також застарілих і малозрозумілих. Іноді дається їх переклад на інші мови, коментарі і приклади вживання. Збори глосс і самі глосарії і з’явилися попередниками словників.

Приклад 1. Слова рідкісні, а також малозрозумілі широкій публіці супроводжувалися глоссами (поясненнями або перекладом). Позначки або прямо вносились у текст твору (маргінальні і міжрядкові глоси), або зводилися в окремі словники, називалися глоссариями.

Приклад 2. Дуже важкий, інформативний і багатошаровий аналітичний текст з великим знанням справи викладено авторами в жанрі енциклопедії і адресований широкому колу читачів. Для цього автори склали глосарій талмудичних і давньоєврейських термінів, в якому даються докладні коментарі по ходу розповіді.

Для кращого розуміння того, що це – глосарій, варто розглянути й інше значення слова.

В юриспруденції

Тут це термін, яким називається збірка, що містить в собі тлумачення законів та інших юридичних актів. У Середні століття глоссаторы (докладніше про них буде сказано нижче) почали вивчати здебільшого втрачені нормативні акти римського права та коментувати їх. Тим самим, по суті, було покладено початок професії юриста та юридичній науці.

Приклад. Починаючи з 13-го століття разом з церковним судом і варварськими Правдами відбувається звернення до канонами римського права. В правову культуру Європи проникають його ідеї, в основному взяті з Зводу Юстиніана. З’являються розлогі коментарі до нього, зроблені європейськими вченими-юристами, найбільш відомий серед них – це глосарій Аккурция, що налічує близько ста тисяч приміток і пояснень.

Дивіться також:  Горючі речовини та їх характеристики

Продовжуючи вивчення значення слова «глосарій», доцільним буде розглянути і слово «глосса».

Що таке глоса?

Як вже сказано вище, по-давньогрецьки γλῶσσα – це «мова», «мова». Спочатку так називалися самі незрозумілі або іншомовні слова в тексті, у яких були тлумачення. Вони розташовувалися або безпосередньо над словом, чи під ним, або поруч з ним – на полях. У перших двох випадках глоса називається интерлинеарной, а в останньому – маргінальною.

Спочатку глоси з’явилися у стародавніх греків, коли вони стали вивчати Гомера. Пізніше необхідність в них з’явилася при тлумаченні складних місць в Біблії, а потім і при поясненні юридичних текстів. Латинські глоси трапляються вже у 6-8 століттях, слідом за ними з’являються кельтські, германські та романські тлумачення. Потім глоси стали об’єднувати в словники, звані глоссариями. У Древній Русі вони відомі як азбуковники.

На завершення вивчення питання про те, що це – глосарій, варто поговорити про людей, які їх складали.

Хто такі глоссаторы?

Так називають середньовічних юристів – як докторів права, так і студентів, які вивчали римське право в Європі в 11-12 століттях. Ця традиція виникла в Болонському університеті, а потім школи глоссаторов поширилися і в Італії, в Німеччині, у Франції. Глоссаторам належить велика роль в історії науки римського права, так як вони познайомили з ним Європу в його первісному вигляді. Серед перших глоссаторов був Ирнерий, який почав вивчати Кодекс Юстиніана.