Імпульс сили – це що таке? Закон сили імпульсу

Часто у фізиці говорять про імпульсі тіла, маючи на увазі при цьому кількість руху. Насправді ж це поняття тісно пов’язане з абсолютно іншою величиною – з силою. Імпульс сили – що це, як він вводиться в фізику, і який його зміст: всі ці питання докладно висвітлені в статті.

Кількість руху

Імпульс тіла, імпульс сили – це два взаємопов’язаних величини, більше того, вони практично означають одне і те ж. Спочатку розберемо поняття кількості руху.

Кількість руху як фізична величина вперше з’явилося в наукових працях науковців нового часу, зокрема в XVII столітті. Тут важливо відзначити дві постаті: це Галілео Галілей, знаменитий італієць, який обговорювану величину так і називав impeto (імпульс), і Ісаак Ньютон, великий англієць, який крім величини motus (руху) також використав поняття vis motrix (рушійна сила).

Отже, названі вчені під кількістю руху розуміли добуток маси об’єкта на швидкість лінійного переміщення в просторі. Це визначення на мові математики записується так:

p = m*v

Звернемо увагу, що мова йде про величиною векторною (p), спрямованої в бік руху тіла, яка пропорційна модулю швидкості, а роль коефіцієнта пропорційності грає маса тіла.

Дивіться також:  Екологічні назви команд і їх девізи