Нітрит-іон: фізичні та хімічні властивості, формула, отримання

Нітрит-іон — це іон, що складається з одного атома азоту і двох атомів кисню. Азот в цьому іоні має заряд +3, отже заряд всього іона -1. Частка одновалентна. Формула нітрит-іона NO2-. Аніон має нелінійну конфігурацію. Сполуки, що містять цю частку, називаються нітритами, наприклад нітриту натрію NaNO2, нітрит срібла — AgNO2.

Фізичні і хімічні властивості

Нітрити лужних, лужноземельних металів та амонію являють собою безбарвні чи злегка жовтуваті кристалічні речовини. Нітрити калію, натрію, барію у воді добре розчиняються, нітрити срібла, ртуті, міді – погано. З підвищенням температури розчинність підвищується. Практично всі нітрити погано розчиняються у ефірах, спиртах і малополярних розчинниках.

Таблиця. Фізичні характеристики деяких нітритів.

Характеристика Нітрит калію Нітрит срібла Нітрит кальцію Нітрит барію

Тпл, °З

440

120

(з разлож.)

220

(з разлож.)

277

∆Н0обр, кДж/моль

– 380,0 – 40,0 -766,0 – 785,5
S0298, Дж/(моль*К) 117,2 128,0 175,0 183,0
Розчин-ть у воді, г в 100 г

306,7

(200С)

0,41

(250С)

84,5

(180С)

67,5

(200С)

Нітрити малостійкі до нагрівання: плавляться без розкладання тільки нітрити лужних металів. У результаті розкладання виділяються газоподібні продукти — O2 , NO, N2, NO2, і тверді речовини — оксид металу або сам метал. Наприклад, розкладання нітриту срібла(йде вже при 40 °С) супроводжується виділенням елементного срібла і оксиду азоту (II):

2AgNO2 = Agno 3 + Ag + NO↑

Оскільки розкладання йде з виділенням великої кількості газів, реакція може йти з вибухом, наприклад, у разі нітриту амонію.

Дивіться також:  Конкурентне інгібування: визначення, особливості та приклади