Передовий педагогічний досвід – це… Опис системи, особливості

Поняття, що ми розберемо в цій статті, можна зустріти і в спеціальній літературі, і в повсякденному спілкуванні. Це передовий педагогічний досвід. Але що саме так характеризується? Які його критерії? Яка класифікація? Крім відповідей на дані питання, наведемо також основні етапи щодо вивчення та узагальнення такого досвіду.

Визначення

Передовий педагогічний досвід – це практика, яка містить в собі елементи творчого пошуку, оригінальності, новизни в робочому процесі. Все те, що об’єднується поняттям “новаторство”. Цінність передового педагогічного досвіду – це прокладання нових шляхів як у педагогічній науці, так і в практиці. Тому він підлягає вивченню, аналізу і узагальненню.

Є різниця між учительським майстерністю і педагогічним досвідом. Перше – це оволодіння викладачем в достатній мірі вже поширеними вчительськими методиками, принципами навчання. Новаторство – коли фахівець не зупиняється на цьому, а прагне до створення власної методики. Він може знаходити, винаходити і успішно використовувати нові прийоми. Або ж переосмислювати і по-новому застосовувати вже наявні. У цьому випадку педагог стає вже справжнім новатором у своїй справі.

Звичайно, поширенню і впровадженню підлягає тільки позитивний передовий досвід. Тому всі прийоми викладачів-новаторів піддають такого глибокого аналізу та вивчення.

Передовий педагогічний досвід – це активне освоєння та подальше застосування фахівцем на практиці новаторських принципів і законів педагогіки з урахуванням певних особливостей, рівня розвитку та підготовки дітей і власної особистості. Головна характеристика такого новаторського досвіду – одержання педагогом кращих результатів у робочому процесі за рахунок удосконалення стандартної методики навчання і виховання, оптимальної організації навчання.

Критерії передового досвіду

Ми ознайомилися з характеристикою передового педагогічного досвіду. Важливо тепер розібрати і критерії, які його визначають. У даному контексті під ними розуміються конкретні ознаки об’єкта. Заходи визначення вираженості загальної характеристики в одиничному випадку.

Дивіться також:  Етапи розвитку логістики: основні поняття, цілі, завдання, характеристика і застосування

Що ж стосується новаторського педагогічного досвіду, то його визначають відразу вісім критеріїв. При вираженому наявності всіх ознак досвід викладача можна вважати таким.

Відповідність тенденціям розвитку суспільства

Передовий педагогічний досвід завжди відповідає тенденціям розвитку сучасного соціуму. Педагоги-новатори чуйно реагують на вимоги суспільства до виховання та освіти підростаючого покоління. Виходячи з цього, вони відшукують ефективні шляхи модернізації традиційного освітньо-виховного процесу.

Високі результати

Передовий педагогічний досвід також характеризує висока ефективність і результативність розроблених новаторами методик. ППО дає відмінну якість знань, відчутні зрушення в вихованості учнів, загальному і спеціальному розвитку дітей і підлітків.

При цьому результати повинні бути і об’єктивними. Діяльність новатора порівнюється не з роботою окремого “традиціоналіста”, а з діяльністю всіх педагогів, які застосовують стандартну методику навчання і виховання.

Оптимальне витрачання сил

ППО не повинен вимагати від рядового вчителя і вихователя неможливого. Стійкі позитивні результати спостерігаються при стандартній завантаженості викладача.

Також ціною за високий рівень знань не повинна бути непосильне навантаження на хлопців. Велика кількість додаткових занять, трудомісткі, складні завдання розраховані на середнього дитини, не ведуть до перенапруження і шкоди для фізичного і психічного здоров’я.

Стабільність

Застосування ППВ має нести стабільні позитивні результати. Заданий рівень зберігається не тільки при певних умовах, але і при їх зміні. Крім того, позитивні результати не повинні бути “спалахом”. Вони спостерігаються на всьому шляху застосування педагогом ППО.

Наявність елементів новизни

Новизна ППО визначається просто – в процесі спостереження за освітнім процесом. Новаторство проявляється в плані наукових відкриттів (нові форми, вміст, методи і прийоми навчання і виховання, встановлення педагогом нових закономірностей і зв’язків), а також застосування на практиці відомих наукових положень та удосконалення на їх базі навчально-виховного процесу.

Дивіться також:  Що собою являє спеціальність Банківська справа?

Це допомагає відрізнити ППО від так званого прожектерства – погоні за “дешевим” успіхом, застосування яких-небудь практик напоказ. Як правило, такі розробки не витримують перевірки часом і показують лише короткострокові позитивні результати.

Перспективність і актуальність

Обґрунтування актуальності та перспективності ППО випливає із кількох позицій:

 • Даний досвід сприяє вирішенню головних завдань, які поставлені перед освітнім закладом в даний момент часу.
 • Всі труднощі і суперечності, які спостерігаються при масовому застосуванні стандартної практики, вирішуються саме використанням ППО.

Репрезентативність

Слід детально розібрати суть даного критерію. Репрезентативність – це:

 • Достатня тимчасова перевірка напрацьованого досвіду.
 • Підтвердження позитивних результатів не тільки в роботі конкретного педагога, але і при масовому використанні іншими викладачами і вихователями.
 • Можливість повторення і творчого доповнення розробки, можливість зробити її масовою.

Наукова обґрунтованість

ППО, перш за все, повинен відповідати сучасному розвитку методики і педагогіки. Тому є можливість аналізувати напрацювання новатора з позиції справжніх педагогічних знань.

ППО – це і творчі, і теоретичні, і практичні пошуки педагога. Але в будь-якому з цих випадків напрацювання завжди мають під собою наукову основу. ППО потребує саме у науковому тлумаченні.

Типи педагогічного досвіду

Передовий удосконалює досвід – це і поширена класифікація. Представимо її окремі категорії.

Ось як можна поставити у відповідність типу педагогічного досвіду передовий:

 • По широті змісту – комплексний і одиничний. Наприклад, об’єднання виховання і навчання буде вважатися комплексним ППО.
 • В залежності від кількості авторів, розробників ППО – індивідуальний, груповий і колективний.
 • За ознакою ефективності – відповідно, дає високі і середні результати.
 • За ступенем новизни – дослідницький, репродуктивний, частково-пошуковий. Репродуктивний, наприклад, повторення вже відомих науковому світу методичних рекомендацій. Пошуковою – внесення свого творчого елементу в поширений досвід.
 • За рівнем наукової обґрунтованості – емпіричний і науково-теоретичний рівні передового педагогічного досвіду.
 • За характером тієї ж наукової обґрунтованості – практичний і психолого-педагогічний.
 • По протяжності в часі – тривалий і короткочасний.
Дивіться також:  Вторинні ланцюга: поняття, визначення, призначення, принцип роботи, монтаж і застосування

Етапи узагальнення передового педагогічного досвіду

Наостанок зупинимося на вивченні і узагальненні ППО. Тут можна виділити наступні етапи передового педагогічного досвіду:

 1. Виявлення об’єкта для вивчення. На цьому етапі за допомогою діагностичної програми оцінюється діяльність педагога. Потім визначаються фахівці з стійкими позитивними результатами. Збирається інформація про діяльність педагога, виділяються чинники, що гарантують позитивні зрушення.
 2. Постановка мети вивчення. Формування конкретної суперечності, що допомагають вирішити розробки педагога. Далі ставиться проблема. Досвід педагога теоретично обгрунтовується, після чого формується мета вивчення його ППО.
 3. Збір інформації про цікавить досвід. Це відбір методик збору даних, складання програми спостереження за роботою педагога, діяльності його підопічних. Втілення даних методик в життя.
 4. Педагогічний аналіз здобутої інформації. Розчленування вивченого на частини, що відповідають основним цілям вивчення, оцінка ППО на основі общеутвержденных критеріїв, визначення причинно-наслідкових зв’язків між новаторським досвідом і рішенням педагогічних проблем. Завершення етапу – визначення місця даного ППО в ієрархії педагогічних знань.
 5. Узагальнення досвіду. Систематизація всіх отриманих знань, формулювання основної ідеї ППО, його сутності, розкриття умов і меж, в яких буде актуальним даний досвід, опис вивченого відповідно до затверджених вимог.

Тепер ви знаєте, що таке ППО, а також вісім головних критеріїв його змісту. У педагогічному світі важлива не тільки напрацювання новаторського досвіду, але і його вивчення, узагальнення і можливість масового застосування.