План проведення уроку. Відкритий урок в школі

План проведення уроку передбачає певну послідовність дій, які дозволяють педагогу досягати поставлених цілей і завдань. Їх список, в залежності від теми і віку дітей, може відрізнятися. Але урок є основною формою організації освітньої та виховної діяльності в школі.

Форми уроків

Цілі заняття можуть бути різними. Тому в сучасній школі педагоги проводять різні види уроків:

 • Вивчення нового матеріалу.
 • Засвоєння і відпрацювання знань, умінь і навичок (скорочено ЗУН).
 • Систематизація і узагальнення знань.
 • Практичне використання ЗУН.
 • Контроль і корекція умінь, знань, навичок.

План проведення уроку залежить від того, яка форма:

 • тематичний;
 • комбінований.

Структура комбінованого заняття

План проведення уроку досить зрозумілий і включає в себе три складові частини.

Спочатку проводиться контроль самостійної діяльності школярів. Цей етап передбачає перевірку домашнього завдання, визначення разом з дітьми завдань уроку.

Основна частина заняття – це пояснення нового матеріалу, закріплення набутих умінь і навичок.

Третім елементом уроку є підведення підсумків, розбір нового домашнього завдання. Разом з учнями педагог проводить рефлексію, відзначає успіхи учнів.

План проведення уроку англійської мови передбачає не лише теоретичну частину, але й відпрацювання усного мовлення в рамках практичної роботи (діалог).

Специфіка складання алгоритму заняття

Продумуючи план проведення відкритого уроку, педагоги враховують індивідуальні особливості кожної дитини і рівень знань класного колективу в цілому. Необхідно пам’ятати про те, що тривалість уроку обмежена, тому кожен етап повинен бути максимально ефективним і раціональним.

Корисні рекомендації

Складаючи план проведення уроку фізкультури, вчитель визначає його місце в навчальній діяльності, оцінює зв’язок з іншими заняттями. Він виявляє мету і основний зміст уроку, підбирає форми і методи його проведення. При плануванні домашнього завдання педагог враховує також фізіологічні особливості школярів.

Дивіться також:  Граматика: визначаємо тип відмінювання

Основне значення при плануванні навчального заняття має попередній аналіз підсумків проведених раніше уроків.

Методи навчання

У план проведення уроку історії педагог включає певні методи навчання:

 • показ-демонстрація;
 • словесне пояснення;
 • проектна і дослідницька робота;
 • проблемний підхід;
 • ІКТ (інформаційно-комунікативні технології).

Мабуть, самим доступним, результативним, поширеним інструментом навчання вважається слово. Воно активізує почуття і уяву школярів, розвиває їх мислення. Мова повинна бути емоційною, живої, яскравої, можливе використання асоціацій, метафор, порівнянь.

Також в план проведення уроку включаються і методи наочності. Наприклад, для хімії в якості засобів наочності виступає лабораторне обладнання.

На уроці музики наочність проявляється у демонстрації «живого звуку». Він ефективний тільки тоді, коли не зводиться до звичайної демонстрації виконавського мистецтва вчителі і спрямований на виконання певних цілей.

В рамках музичного заняття педагог демонструє школярам еталонне виконання. В якості основного методу навчання на заняттях хімії, біології, фізики розглядається практична робота.

У плани проведення уроків у школі педагоги включають основні цілі та завдання, які повинні бути вирішені.

Призначення відкритого уроку

В педагогічній практиці він застосовується для наступних цілей:

 • підвищення кваліфікації педагога;
 • впровадження інноваційних технологій, методик, демонстрація колегам власного досвіду;
 • контроль з боку адміністрації за зростанням педагогічної майстерності вчителя;
 • старт для творчого пошуку, самовдосконалення педагога.

На самому початку відкритого заняття вчитель разом з дітьми формулює мету і завдання, а в кінці підводить підсумки, проводить рефлексію.

План-конспект відкритого уроку має таку структуру:

 • дата проведення;
 • клас;
 • тема;
 • цілі і завдання;
 • тип уроку;
 • послідовність дій педагога і учнів;
 • відпрацювання ЗУН;
 • підсумки уроку, домашнє завдання.

Фрагмент відкритого уроку

Тема заняття «Проблеми екології очима професійного хіміка».

Цілі заняття:

 • розкрити причини і основний механізм формування кислотних дощів; показати їх вплив на компоненти біосфери, обговорити основні методи зниження шкідливих викидів в атмосферу;
 • розвивати логіку учнів, навички роботи з додатковими джерелами інформації, складати схеми, діаграми;
 • сприяти формуванню у школярів екологічного мислення, відповідального ставлення до Землі.
Дивіться також:  Індивідуальний освітній маршрут дошкільника

Обладнання: комп’ютер, медіапроектор, екран, комп’ютерна презентація, цифрова інформація; додатковий матеріал, картки.

 1. Вступна мова педагога.

Людина живе у світі, в якому є багато хімічних речовин. Шкідливі і корисні сполуки, життєво необхідні і смертельно отруйні для людей, що оточують нас. Як з ними правильно поводитися, які можливі наслідки застосування інноваційних технологій, в якому середовищі житимуть нові покоління людей? Багато чого залежить саме від нас…

У вік комп’ютерних технологій люди прийшли до серйозної екологічної кризи, тому так важливо приймати заходи захисту живої природи. В останній чверті минулого століття три глобальні екологічні проблеми: руйнування озонового шару планети, істотне потепління її клімату, а також кислотні дощі зробили загрозу самознищення людства цілком реальною.

Розглянемо більш докладно проблему кислотних дощів.

Основна частина уроку.

Виступ учня.

Термін «кислотні дощі» вперше був введений англійським хіміком Р. Смітом більше ста років тому. Ще двісті років тому снігове і дощова вода була практично нейтральною. Причиною появи кислотних дощів стали масштабні промислові викиди оксидів сірки і азоту в атмосферу. При взаємодії їх з атмосферною вологою створюється кисле середовище. У тих районах, які характеризуються суттєвими промисловими виробництвами, більшу частину кислотності дощової води дає сірчана кислота, трохи менше – азотна, і в невеликому обсязі – вуглекислий газ.

Світовий рекорд по випадання кислотних дощів належить шотландському місті Пітлохрі. Тут 10 квітня 1974 року випав дощ з водневим показником 2,4, що відповідає столового оцту.

Кислотні дощі сприяють появі алергічних хвороб у населення, вони згубно впливають на тварин, рослини, металеві конструкції.

Висновок

Для того щоб педагогу було простіше проводити аналіз проведеного уроку, він користується планом. Його наявність суттєво полегшує і завдання експертів, які оцінюють якість роботи педагога, його професіоналізм.

Дивіться також:  Визначення прямої, паралельної до іншої прямої або площини