Поляризація суспільства – це… Термін, історія та різновиди поляризації

З найдавніших часів розвиток людської цивілізації супроводжується поляризацією суспільства. Адже ще в Античні часи зародилася тенденція ділити міста на гетто, куди визначали рабів, і різні квартали, де працювали різного роду ремісники, проживала знати, духовенство і т. д.

Термін

Поляризація суспільства — це тенденція збільшення відмінності між різними за своєю природою соціальними групами, що приводить, в кінцевому підсумку, до конфлікту інтересів. Виразне прояв особливостей завжди веде до збільшення прірви між соціальними групами. Так, наприклад, звичайний робітник за родом діяльності завжди буде відрізнятися від кваліфікованого спеціаліста. Керівники і підлеглі завжди будуть знаходитися на різних соціальних щаблях. Наростання поляризації відбувається в результаті різкої зміни моделі поведінки однієї із двох соціальних категорій. Прикладом може послужити прояв буржуазних нахилів у пролетаріату і навпаки.

У зв’язку з цим соціальна політика багатьох країн передбачає скорочення темпів збільшення нерівності, щоб запобігти можливі загострення в соціумі.

З історії терміна

Поляризація суспільства — це відносно новий термін, що увійшов в лексикон соціологів в кінці тисячоліття. У період підйому американської економіки, який припав на 60-ті – 70-ті роки минулого століття, якість життя населення істотно зросла. У зв’язку з цим американський робітничий клас почав проявляти не властиві для нього звички і модель поведінки, притаманних середньому класу.

Згодом деякі соціологи прийшли до висновку, що соціальна поляризація суспільства — це ознака еволюції суспільства. Думки дослідників з цього питання розділилися. Одні вважали це позитивним трендом у розвитку суспільства. Інші, спираючись на модель «свій-чужий», вважали, що поляризація призведе тільки до загострення конфліктів між соціальними верствами

Різновиди поляризації суспільства

Вчені розрізняють кілька різновидів:

  1. Поляризація за рівнем доходу передбачає збільшення кількості людей з різним рівнем доходу.
  2. Поляризація по приналежності до різних класів позначає збільшення кількості людей, що належать до вищого, щодо середнього або нижчого класу.
  3. Поляризація за принципом концепції «свій-чужий». Полягає в наростаючому нерівність за іншими ознаками. Так, наприклад, доступність соціальних благ для одних соціальних груп і недоступність для інших, неодмінно призводить до поляризації суспільства. Це, звичайно ж, не може позитивно впливати на розвиток соціуму.
Дивіться також:  Туманність Орел: відкриття, властивості, незвичайні обєкти

Соціологічні дослідження першої різновиди поляризації красномовно говорять про наростаючу з 1980-х років нерівність за цим принципом у багатьох розвинених країнах. Класову поляризацію набагато складніше визначити, адже поняття «середній клас», «робочий клас» і «еліта» досі розпливчасті і не застосовні для багатьох країн.

Останній тип поляризації – «свій-чужий» – тісно пов’язують з неможливістю влаштуватися на роботу за расової, статевої чи іншої приналежності. Як підсумок, — поява гетто, де змушені проживати люди, які не мають стабільного заробітку і живуть на допомогу від держави.