Синтаксис що вивчає і навіщо потрібен

Синтаксис – це розділ мовознавства, що вивчає, як і з допомогою чого слова і форми слів з’єднуються в словосполучення і речення, як з простих речень утворюються складні. Синтаксис включає типологію словосполучень і речень, де описані значення найбільш популярних моделей.

Думка не висловлюється взятими окремо словами. Вони лише є цеглинками для побудови речень. І тільки включивши їх до висловлювання, використовуючи в потрібній формі і збудувавши в правильному порядку, з допомогою слів можна висловити думки і почуття. При побудові пропозиції ми звертається до правил синтаксису. Їх надзвичайно багато, але всі вони необхідні нам. Незалежно від віку та професії кожен чоловік повинен вміти правильно будувати речення і словосполучення.

Найчастіше трапляються невеликі казуси, коли людина забуває про правила синтаксису. Наприклад, «корови чекають своїх доярок, які пасуться на лузі». Виходить, що доярки, а не корови пасуться на лузі. У цьому прикладі неправильно «розмістили» підрядне чітке пропозицію, кардинально змінивши сенс всього складного речення. Можна навести безліч подібних прикладів. Основна синтаксична помилка в мові – порушення або відсутність погодження, наприклад, неправильне вживання придаткових пропозицій різного виду. Крім того, порушення узгодження зустрічається в словосполученнях («він захоплювався над її дотепністю» замість правильного варіанту «він захоплювався її дотепністю»), а також між членами речення («дівчина була розумна, але далеко не красива» замість правильного висловлювання «дівчина була розумна, але далеко не красива»). Багатьох людей, перечитывающих свої твори, зовсім не бентежить мовленнєва немилозвучність висловлювання. Це погано. Якщо у реченні що-то не так, значить, десь є помилка. Потрібно знайти і виправити її, щоб уникнути зміни змісту висловлювання.

Синтаксис нам потрібен, просто необхідний у повсякденному житті. Ми не помічаємо цього, але кожна людина користується синтаксичними правилами або нормами сполучуваності, щодня по десятку разів. Синтаксис допомагає нам краще і красивіше висловити наші думки, використовуючи всі можливості рідної мови при нормативному побудові нашого висловлювання. Правила не такі вже й складні. Краще один раз вивчити їх у школі, щоб у майбутньому не було проблем з виразом наших думок на письмі і в усній формі.

Дивіться також:  Гончаров. Життя і творчість