Використання апострофа в англійській мові

В англійській мові вкрай поширене використання апострофа. В деяких випадках він застосовується просто для зручності та скорочення, в інших його постановка може поміняти весь зміст висловлювання. Апостроф в англійській мові виконує різні функції і з деякими з них допоможе розібратися дана стаття.

Апостроф і допоміжний дієслово to do

Прості часи широко використовуються в повсякденному спілкуванні. Це і Present Simple і Past Perfect. Згідно з граматики англійської мови, у простому теперішньому часі допоміжний дієслово приймає форму do/does, а в простому минулому – did. Коли потрібно скласти негативне пропозицію, після допоміжного дієслова використовують not.

Але часто і в письмовій мові, і в усній виникає бажання скоротити це поєднання does not, did not і т. д. І в цій ситуації допомагає використання апострофа. До потрібної форми допоміжного дієслова додається n, ставиться апостроф, і пишеться t. Виходить замість do not – don’t, does not – doesn’t, did not – didn’t. Ці скорочення дуже зручно вимовляти і використовувати в письмовій промови, особливо коли потрібно щось швидко зафіксувати, а не старанно записувати кожне слово.

Апостроф і допоміжний дієслово to be

Допоміжний дієслово to be в теперішньому простому і тривалому часу має форми am, is, are, в минулому простому і тривалому was, were. Негативні пропозиції так само будуються з допомогою додавання not. До допоміжних дієслів are, is, was, were додається n, ставиться апостроф і пишеться t: aren’t, isn’t, wasn’t, weren’t.

Так само можна з’єднати займенник і допоміжний дієслово в теперішньому часі. Пишеться займенник, ставиться апостроф і приєднується допоміжний дієслово в необхідній формі без першої букви: I am – i’m, you are – you’re, he is – he’s. Ці скорочення все ж частіше вживаються в писемній мові. В усній їх використовують рідше, але все ж застосовують.

Дивіться також:  Порядок прикметників у англійському реченні: правила і приклади

Апостроф і модальні дієслова

Апостроф в англійській мові використовується для того, щоб скоротити написання модальних дієслів із запереченням not. Скорочення утворюється так само, як і з допоміжним дієсловом to do. Пишеться модальне дієслово, додається n, ставиться апостроф і t: should not – shouldn’t, need not – needn’t і т. д. Скорочення з модальними дієсловами в усному мовленні зустрічаються дещо рідше, ніж в письмовій. В цілому, всі скорочення більш актуальні для письма.

Притяжательный відмінок

Коли потрібно сказати, що якась річ належить комусь, то також використовується апостроф. В англійській мові він вказує на приналежність і ставиться до закінчення іменника в притяжательном відмінку. Пишеться іменник, потім апостроф і s: boy – boy’s, girl – girl’s.

Якщо іменник вживається у множині і вже закінчується на s, то ставиться тільки апостроф, без додавання ще одного s в кінці: boys – boys’, girls – girls’.

Це основні випадки використання апострофа в англійській мові. Частіше всього наявність її свідчить про те, що якась частина слова опущена. Такі скорочення використовуються в письмовій мові, але іноді зустрічаються і в усній. Тому важливо вивчити правила використання апострофа при скороченні, застосовувати їх і вміти бачити. І найголовніше – чути.

Англійська мова дещо швидше російської, тому на перших етапах можуть виникнути складності. Але регулярне виконання вправ на аудіювання допоможе навчитися чути різні скорочення і в усному мовленні.

Також апостроф говорить про те, що іменник було використано в притяжательном відмінку. Які складнощі можуть виникнути тут? Найчастіше вони з’являються теж з умінням чути притяжательный відмінок в усному мовленні. Новачки можуть прийняти його за множина. Але регулярне прослуховування аудіо з прикладами допоможе виробити необхідний навик уловлювання відмінностей, коли мова йде про належність чого-небудь кому-небудь.

Дивіться також:  Докладно - це як? Значення, синоніми та пропозиції

Причому так само варто відзначити, що апостроф ставиться над іменником, що позначає власника якого-небудь предмета.