Was і were: граматика англійської мови

Past Simple – одна з перших тем, з яких починають вивчення англійської мови. Але так само вона є і однією з найбільш важливих. Якщо перші теми будуть добре освоєні, то інші зрозуміти буде набагато легше. У звичайній розмовній мові дуже часто використовуються прості часи, тому важливо освоїти їх і впевнено володіти ними. Коли дана тема буде ретельно вивчена, речення в Past Simple будувати буде дуже легко і просто. Але для початку необхідно розібратися, що таке простий минулий час і як воно працює. А так само з’ясувати, яку роль відіграють допоміжні дієслова did/was/were в граматиці, і в яке місце в реченні вони повинні займати.

Що таке Past Simple

Past Simple або простий минулий час означає дії, які були здійснені в минулому. Причому дуже важливо запам’ятати, що ці дії відбулися в якийсь певний момент і вже завершені.

Наприклад: I watched this film two hours ago. – Я подивився цей фільм дві години тому.

Це діяння було вчинене в минулому, завершилося повністю вона дві години тому, вказаний конкретний момент. Завершену дію і вказівку певного моменту – головні показники того, що має використовуватися простий минулий час. Існують маркери, які допомагають на перших етапах орієнтуватися, коли потрібно використовувати Past Simple:

  • Some days/years/hours ago;
  • last year;
  • yesterday;
  • in 1865 і т. д.

Дієслово to be

Насамперед необхідно запам’ятати, яку форму Past Simple приймає допоміжний дієслово to be. Згідно з правилами граматики англійської мови, was і were – форми дієслова to be у простому минулому часі. Was використовується з займенниками в третій особі однині і з займенником I, а were – з усіма іншими. Також варто зазначити, що за правилами англійської граматики, was і were використовуються тоді, коли в реченні відсутній смисловий дієслово. Тобто, дієслово, що володіє своїм власним значенням, що виражає якусь дію. У позитивному реченні допоміжний дієслово стоїть після підмета.

Дивіться також:  Батрак - це хто? Значення слова батрак

Приклади: I was keen on painting two years ago. – Два роки тому я захоплювався малюванням.

I was at the cinema yesterday. – Я був у кіно вчора.

You were at work five hours ago. – Ти був на роботі п’ять годин тому.

Питальні речення з дієсловом to be

За правилами граматики was і were утворюють питальну форму, переміщаючись на перше місце в реченні. Тобто у питаннях дієслово to be ставиться на самому початку, а за ним слід підмет.

Приклади: you Were at school yesterday? – Ти був у школі вчора?

Was he a student four years ago? – Ти був учнем чотири роки тому?

Заперечення з was і were. Граматика

Допоміжні дієслова виконують безліч функцій. В англійській граматиці was і were з додаванням not утворюють заперечення. Заперечні речення утворюються наступним чином: підмет, допоміжний дієслово + not. Заперечення можна записувати як was not/were not або скоротити до wasn’t/weren’t.

Приклади: I wasn’t at school yesterday. – Я не був у школі вчора.

You weren’t at the cinema two hours ago. – Ти не була в кіно дві години тому.

Допоміжний дієслово to do

Дієслово to do у Past Simple приймає форму did. Цей дієслово служить для утворення питальних і негативних форм, коли в реченні присутній смисловий дієслово. У стверджувальних реченнях did як допоміжний дієслово не використовується. Однак варто звернути увагу на смисловий. У простому минулому часі до смислового дієслова у функції присудка за загальним правилом додається закінчення –ed. Але якщо це неправильний дієслово, то він змінюється не за правилами, а має власну форму минулого часу. Існує таблиця неправильних дієслів, які потрібно просто вивчити напам’ять і використовувати при необхідності. Ця таблиця досить велика, але не варто лякатися. Багато дієслова з неї використовуються досить часто в мовленні, тому їх можна легко запам’ятати, складаючи з ними різні пропозиції.

Дивіться також:  Командор — це: значення слова і синоніми

Приклад пропозиції з правильним дієсловом: I watched this film yesterday. – Я подивився цей фільм вчора.

Приклад пропозиції з неправильним дієсловом: I gave you this book two days ago. – Я дав тобі цю книгу два дні тому.

Заперечення і питання з did

Якщо в реченні є присудок, виражене смисловим дієсловом, то питання утворюється з допомогою did. Допоміжний дієслово ставиться на перше місце, за ним слід підмет, а за підлягає – присудок. Причому необхідно запам’ятати, що в питаннях смисловий дієслово стоїть в початковій формі, тобто без закінчення –ed. Дане закінчення використовується тільки в стверджувальних реченнях.

Приклади: Did you watch this film yesterday? – Ти подивився цей фільм вчора?

Did he buy this book two days ago? – Ти купив цю книгу два дні тому?

Заперечення утворюється за допомогою додавання not до допоміжного дієслова did. Причому варто відзначити, що смисловий дієслово також використовується без закінчення –ed. В початку пропозиції буде стояти підмет, потім did + not, а після – смислової дієслово.

Приклади: I did not buy this book yesterday. – Я не купив цю книгу вчора.

You did not give me this book yesterday. – Ти не дав мені цю книгу вчора.

You did not visit me two days ago. – Ти не заходив до мене два дні тому.

На письмі та в усному мовленні можна скорочувати поєднання did+not. Це буде виглядати наступним чином: didn’t.

Це основні правила побудови різних типів речень в Past Simple. Щоб легко і швидко будувати фрази в простому минулому часі, потрібно запам’ятати маркери, які показують, що цей час має бути використаний, вивчити неправильні дієслова і вживати згідно з правилами граматики was/were/did. З часом можна навчитися ставити допоміжні дієслова в потрібному місці і вибирати необхідну форму смислового дієслова, майже не замислюючись.

Дивіться також:  Мова Філіппін: офіційний і місцеві діалекти