Загальні ознаки почерку: поняття, приклади і класифікація

Особливості почерку можуть дати необхідні відомості про свого господаря, якщо вміти пов’язувати їх не тільки з психологічними характеристиками, а й фізичними особливостями. Це властивість рукописи активно використовується слідчими та детективами для аналізу списаних паперових доказів.

Приватні ознаки почерку у криміналістиці іноді стають вирішальними у справі, хоч метод зіставлення почерку і характеру ставиться під сумнів у більшості випадків, тому що букви можуть бути розведені каліграфічними нормами або навмисне стилізованими. Крім того, лист похапцем може кардинально відрізнятися від листа в сприятливих умовах. Для більш достовірних і інформативних досліджень існує цілий розділ у кримінальному середовищі – почеркознавство. Воно враховує всілякі нюанси і дає максимально об’єктивну оцінку досліджуваного суб’єкта, не заглиблюючись у його психіку і внутрішній світ.

Дивіться також:  Вітальні функції - це... Вітальні функції у дітей