Географія промисловості: визначення, особливості та цікаві факти

Промисловість – основа економіки в багатьох державах. Спираючись на досягнення науки і техніки, вона видобуваючи із земних надр корисні копалини, виробляє електроенергію, переробляє природні ресурси, випускає найрізноманітнішу продукцію. У цій статті ми виклали матеріал про географію промисловості та її ключових галузей.

Промисловість та її структура

Слово «промисловість» в російській мові походить від дієслова «промишляти». У просторіччі його значення таке: «годуватися, здобувати, отримувати прибуток». Термін вперше був ужитий у російських словниках в кінці XVIII – початку XIX століття.

Що ж таке промисловість? Це сукупність підприємств на певній території, які зайняті виробництвом товарів і матеріальних благ. До таких належать фабрики, заводи, рудники, копальні, кар’єри, нафтопереробні комплекси і т. д. Промисловість є провідною галуззю в сфері матеріального виробництва, від рівня розвитку якої значною мірою залежить економічне благополуччя того чи іншої держави.

Прийнято вважати, що виробництво як таке зародилося ще в первісну епоху (близько 5-10 тисяч років до нашої ери) і пройшло у своєму еволюційному розвитку кілька послідовних етапів:

 • полювання і збиральництво;
 • натуральне господарство (землеробство і скотарство);
 • розвиток ремесел;
 • дрібне товарне виробництво;
 • капіталістична кооперація;
 • велика машинна індустрія.

Виходячи з області застосування виробленої продукції, всю промисловість зазвичай ділять на дві групи:

 • Група «А» (або важка промисловість) – виробляє машини, верстати, велике обладнання та електроенергію.
 • Група «Б» (легка промисловість) – виготовляє предмети масового споживання.

У структурі промисловості також виділяють «старі», «нові», а також «новітні» галузі. До першої групи відносять залізорудну, кам’яновугільну, текстильну промисловість, а також суднобудування. До другої – кольорову металургію, автомобілебудування, виробництво пластмас і т. д. До третьої групи відноситься, зокрема, мікроелектроніка, робототехніка, фармація, біотехнологія, авіаційна та космічна галузі. Максимально розгорнута структура сучасної промисловості представлена в наступній схемі.

Географія промисловості. Фактори розміщення продуктивних сил

Станом на даний час, в загальносвітовий промисловості задіяно не менше 350 мільйонів чоловік. І це лише приблизні підрахунки. Географія промисловості, зрозуміло, вкрай неоднорідна. На розміщення виробничих сил впливає цілий ряд факторів і об’єктивних умов. До них відносять:

 • Природні чинники (кількість і якість мінеральних ресурсів, геологічні та кліматичні умови, особливості рельєфу тощо). Відіграють вирішальну роль у розміщенні підприємств гірничодобувної промисловості, паливо-, енерго — та водоємних виробництв.
 • Соціально-економічні фактори – особливості розміщення населення, рівень доходів громадян, кваліфікація трудових ресурсів та інше.
 • Матеріально-технічні фактори – науково-технічна база, якість інфраструктури, технологічність виробничих циклів і т. д. Визначають витрати на виробництво і реалізацію готової продукції.
Дивіться також:  Сіряк - це... Значення і походження слова

У сучасній географії промисловості вкрай важливу роль відіграє принцип раціонального розміщення виробництва. Він передбачає:

 • Тяжіння підприємств важкої промисловості до джерел палива, відповідної сировини і води.
 • Орієнтація трудомістких виробництв на місця зосередження трудових ресурсів (великі міста і густонаселені райони).
 • Орієнтація підприємств, що випускають продукцію з низьким терміном придатності, на споживача.
 • Прагнення до максимально повного використання того чи іншого природного ресурсу шляхом створення комбінатів повного циклу переробки.
 • Обмеження кількості промислових підприємств у великих містах з метою поліпшення екологічної обстановки.

Далі ми коротко ознайомимося з найбільш важливими галузями промислового виробництва.

Паливно-енергетичний комплекс

Паливно-енергетична промисловість – це складна і багатокомпонентна система, яка включає гірничодобувні підприємства, а також підприємства з переробки енергоносіїв і вироблення електроенергії. В географії паливної промисловості спостерігається одна цілком логічна закономірність: це орієнтація на родовища горючих корисних копалин (нафти, газу та вугілля). Відповідно, ця галузь включає в себе три підгалузі – нафтову, газову та вугільну.

Нафтова промисловість

Дана галузь економіки займається видобутком «чорного золота», його транспортуванням і переробкою. Нафтовидобуток – досить складний у технічному плані виробничий процес. Він включає в себе геологорозвідку, буріння свердловин, а також очищення нафти від води, сірки та інших домішок.

Транспортування нафти здійснюється через спеціальні трубопроводи або ж за допомогою морських танкерів. На нафтопереробних комплексах з неї отримують бензин, гас, дизпаливо, мазут, парафін і масу інших корисних продуктів. Географія нафтової промисловості планети представлена на наступній карті.

Газова промисловість

Природний газ – найважливіший природний ресурс, широко використовуваний у комунальній сфері (зокрема, для опалення житлових будинків) і різних галузях промисловості. Газова промисловість займається його розвідкою, видобутком і транспортуванням. Зародження цієї галузі припадає на початок XIX століття, коли в Англії і Франції навчилися отримувати газ з вугілля й використовувати його в цілях освітлення міських вулиць. Сьогодні цей паливний ресурс видобувається в чистому вигляді в більш ніж п’ятдесяти країнах світу.

Дивіться також:  ВВР - що це таке в школах Росії?

Географія газової промисловості планети представлена на карті нижче.

Вугільна промисловість

Це одна з найстаріших галузей промислового виробництва. Вугілля залягає в надрах Землі пластами. В залежності від потужності цих пластів і глибини їх залягання, існує два основних способи видобутку даного паливного ресурсу – відкритий (кар’єрний) і закритий (шахтний). Станом на сьогоднішній день, у світі видобувається 8165 млн тонн кам’яного та бурого вугілля щорічно. Десятки країн-лідерів з видобутку цієї корисної копалини відзначена на карті нижче.

Металургія і машинобудування

Металургія – це галузь обробної промисловості, яка виробляє різні метали. Ділиться на чорну і кольорову. Підприємства чорної металургії добувають і збагачують залізну руду і, на її основі, виробляють чавун, прокатну сталь, феросплави, труби, металовироби, дріт і деякі інші продукти. Найбільші виробники чорних металів у світі – це Китай, Росія, Індія, Бразилія, Канада, Австралія та Україна.

Кольорова металургія займається видобутком, виплавкою і переробкою так званих кольорових металів, які умовно поділяють на «легкі» (алюміній, магній, титан) і «важкі» (цинк, олово, титан, нікель, свинець, мідь і ін). Щорічно підприємства даної галузі промисловості виробляють близько 40 млн тонн металів, які знаходять саме широке застосування в сучасному житті. Основні центри кольорової металургії у світі: Росія, Чилі, Китай, США, Японія, Канада, Мексика, Малайзія, Гвінея, Польща.

Машинобудування є основним споживачем металургійної продукції. Крім того, це одна з найбільш наукомістких галузей промисловості – велика частина досягнень науково-технічного прогресу, насамперед, впроваджуються саме тут. Цікавий факт: протягом ХХ століття обсяги продукції світового машинобудування зросли у сто разів, а в окремих країнах – і того більше (наприклад, в Японії – 5500 разів!). Головні центри машинобудування в сучасному світі: Японія, Південна Корея, США, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, Тайвань.

Хімічна промисловість

Хімічна промисловість займається переробкою самого різноманітного сировини мінерального, вуглеводневого, неорганічного та іншого. Лаки і барвники, кислоти і мінеральні добрива, пластмаси та автомобільні шини, хлор, аміак, вибухівка – все це виробляється на підприємствах даної галузі. Хімічна промисловість є другою за наукоємності (після машинобудування) галуззю виробництва. Рівень її розвитку безпосередньо пов’язаний з науково-технічними досягненнями тієї чи іншої країни.

Дивіться також:  «Пасивний» — це погана характеристика для людини?

Де зосереджені найбільші підприємства хімічної промисловості? В географії цієї галузі світової економіки можна чітко виділити п’ять держав. Це США, Японія, Німеччина, Росія та Нідерланди.

Харчова промисловість

Харчова промисловість об’єднує в собі величезну кількість переробних підприємств, які виробляють широкий спектр різноманітної продукції – від м’яса і молока – до пива і прянощів. Вона тісно пов’язана з агропромисловим комплексом, поставляють для неї основну частку вихідної сировини.

Яка географія харчової промисловості? Підприємства цієї галузі орієнтуються, насамперед, на споживача. Адже транспортувати пшеничне зерно на великі відстані набагато простіше, ніж готові хлібобулочні вироби. Хоча бувають і винятки (наприклад, цукрове виробництво). Якщо ж говорити про загальносвітових лідерів харчової промисловості, то варто виділити такі країни, як Китай, США, Швейцарія, Бразилія, Аргентина, Німеччина і Польща.

Географія промисловості Росії (коротко)

Російська Федерація – індустріальна держава з досить високою часткою промислового виробництва у структурі економіки (36 %). До п’ятірки найбільш розвинених галузей входять:

 • Нафтопереробка.
 • Машинобудування.
 • Металургія.
 • Газовидобуток.
 • Харчова промисловість.

Виробничі сили на території Росії розміщуються не хаотично, а формують чіткі промислові кластери. Цікаву карту розробив Інститут територіального планування «Урбаника» у 2013 році (див. фото нижче). На ній показано розташування всіх промислових центрів країни. Величина гуртків при цьому відповідає загальним обсягом промислового виробництва того чи іншого міста.

В десятку найбільших промислових центрів Росії (за даними «Урбаники») входять такі міста: Санкт-Петербург, Москва, Сургут, Нижньовартовськ, Омськ, Перм, Уфа, Новий Уренгой, Нижньокамськ і Ногліки (Сахалінська область).

Головні металургійні заводи країни знаходяться в межах двох індустріальних районів – це Кузбас і Курська магнітна аномалія. Підприємства кольорової металургії сконцентровані переважно на Уралі, орієнтуючись на значні родовища цинку, міді, олова, титану, свинцю та інших металів. Найбільші центри машинобудування сформувалися тут же, на Уралі, а також в Сибіру.

Якщо ж говорити про паливно-енергетичному комплексі, в Росії можна виділити кілька регіонів активної нафто — і газовидобутку. Насамперед, це європейський північ (включаючи шельф Баренцева і Карського морів), Прикаспійська низовина, Татарстан і Західна Сибір. Досить розвинена в Росії і вугільна промисловість. Географія підприємств цієї галузі зосереджена в Печорському і Кузнецькому басейнах.