Освітні області за ФГОС дошкільної освіти

В даний час в дитячих садах і школах країни спостерігаються серйозні зміни. Замість старих авторитарних методів і прийомів навчання і виховання застосовується особистісно-орієнтований підхід. Спробуємо з’ясувати, які освітні області за ФГОС існують у дошкільній освіті. На даний момент виділяють п’ять таких напрямків, кожне з яких заслуговує окремого вивчення.

Соціально-комунікативний напрям

У цьому випадку освітні області вирішують наступні завдання:

 • засвоєння дітьми цінностей і норм, які прийняті в суспільстві, включаючи моральні цінності;
 • формування взаємин між однолітками, дорослими людьми;
 • формування емоційного і соціального інтелекту, співпереживання чужому горю, чуйності до проблем інших людей;
 • становлення самостійності, умінь відповідати за вчинені вчинки;
 • розвиток навичок колективної діяльності;
 • прищеплення шанобливого ставлення до сімейних цінностей та традицій.

Для того щоб повною мірою реалізовувати ці завдання, педагог намагається створювати оптимальні умови в ДНЗ. Він формує позитивні установки до різних видів творчості і праці, приділяє окрему увагу безпечної поведінки на природі, суспільстві, побуті.

Пізнавальний розвиток

Такі освітні області спрямовані на вирішення наступних завдань:

 • розвиток інтересів дошкільнят, їх пізнавальної мотивації та допитливості;
 • вдосконалення творчої активності і уяви;
 • формування свідомості, пізнавальних навичок;
 • створення уявлень про власну важливість, про об’єкти живої і неживої природи, їх властивості (колір, матеріал, форму, рух, звучанні, причини, часу);
 • формування початкових уявлень про своєму рідному краю, народних традиціях, святах.

Особливу увагу педагоги приділяють формуванню почуття толерантності у своїх вихованцях по відношенню до представників інших культур і релігій.

Мовленнєвий розвиток

Такі освітні області припускають:

 • оволодіння мовними навичками;
 • збагачення дитячого словникового запасу;
 • набуття навичок побудови граматично правильного діалогу, пов’язаної монологічної мови;
 • формування інтонаційної та звукової культури, розвиток фонематичного слуху;
 • перше знайомство з дитячими книгами, розвиток уявлень про різних жанрах літератури;
 • становлення звукової аналітичної активності для подальшого оволодіння грамотою.
Дивіться також:  Рукопис - це... Історія, приклади

Вихователь використовує спеціальні вправи, залучає дітей в рольові ігри, щоб повною мірою впоратися з цими завданнями.

Художньо-естетичний розвиток

Ці освітні області за ФГОС покликані вирішувати наступні завдання:

 • розвивати передумови для усвідомленого розуміння і сприйняття дошкільниками творів мистецтва (образотворчого, музичного словесного), пізнання світу природи, становлення дбайливого ставлення до навколишнього світу;
 • формувати елементарні уявлення про різних видах мистецтва;
 • розвивати навички сприйняття фольклору, літератури, музики, творів живопису;
 • стимулювати співпереживання дошкільнят героям художніх творів.

Педагог створює умови, що сприяють розвитку самостійної творчості. Для цього він організовує заняття з образотворчого мистецтва, музиці, пропонує дошкільнятам розвиваючі конструктори.

Фізичний розвиток

Такі освітні області в ДНЗ вирішують наступні завдання:

 • придбання позитивного досвіду в рамках рухової активності;
 • вдосконалення гнучкості і координації, які допомагають формувати опорно-рухову систему організму, розвивати координацію рухів, дрібну й велику моторику рук, не завдаючи шкоди фізичному здоров’ю малюків.

Завдяки комплексу заходів, що проводяться вихователем або вчителем фізичної культури в дитячому садку, у малюків формується позитивне ставлення до спорту. В даний час саме духовного та фізичного здоров’я підростаючого покоління приділяють особливу увагу всі освітні установи. ФГОС ДО передбачають формування у малюків початкових уявлень про види спорту, оволодіння рухливими іграми. Завдяки фізичного виховання хлопці оволодівають найпростішими правилами і нормами харчування, загартовування, рухового режиму.

Всі освітні галузі, які визначені федеральними стандартами другого покоління для дошкільних державних установ, сприяють вихованню активних громадян, які вміють відповідати за скоєні вчинки.

Поради професіоналів

У кожній освітній галузі ФГОС дошкільної освіти розроблено зміст. Так, у соціально-комунікативному напрямку особливий акцент повинен бути зроблений на становлення саморегуляції вчинків, розвиток соціального досвіду, формування позитивного ставлення до праці.

Дивіться також:  Імпульс і момент імпульсу у фізиці: формули, що описують закон збереження цих величин

Такі освітні галузі освітньої програми, як пізнавальний розвиток, певні ФГОС, сприяють формуванню громадянської активності особистості.

У мовному розвитку педагог керується комунікативними методиками, що дозволяють їй залучати підростаюче покоління до світу літератури.

Ця освітня діяльність освітньої галузі сприяє закладці у дошкільників перших навичок ведення діалогу.

В рамках художньо-естетичного розвитку педагог створює оптимальні умови для розвитку кожного вихованця за власною розвиваючої траєкторії.

Фізична область в ДНЗ передбачає формування активного громадянина, який володіє навичками здорового харчування, усвідомлює значимість фізичних вправ для свого здоров’я та соціальної успішності.

Висновок

У вітчизняному дошкільну освіту в останні роки відбулися суттєві зміни. Місце занять, які були спрямовані на механічне заучування певної інформації, яке не передбачало творчого розкриття та розвитку малюків, зайняли нові форми роботи. Федеральними державними стандартами, розробленими спеціально для дошкільної системи, виділено п’ять найважливіших областей діяльності в ДНЗ. Вихователь отримав можливість виявляти обдарованих і талановитих дітей в ранньому дошкільному віці, створювати оптимальні умови для їх успішного розвитку та соціалізації. Для цього він застосовує інноваційні прийоми і методи роботи.

Дитячий сад перетворився на творчу майстерню, в якій хлопці отримують максимальні можливості для набуття позитивного соціального досвіду, формування комунікативних якостей, розвитку шанобливого ставлення до старшого покоління.