Технологічна карта уроку ОБЖ (ФГОС)

Як складається технологічна карта уроку ОБЖ? Сучасне заняття в школі передбачає, щоб при формулюванні його теми та цілей активну участь брали учні. Даний момент відображається в поурочному плануванні, вимагає від педагога перегляду методики викладання. Спробуємо зрозуміти, як складається технологічна карта уроку ОБЖ за ФГОС, навести кілька конкретних прикладів.

Теоретичні моменти

Перш ніж переходити до конкретних прикладів, зупинимося на деяких важливих моментах, пов’язаних з організацією сучасного уроку ОБЖ.

Як і для будь-якого іншого навчального предмета, технологічна карта уроку ОБЖ повинна включати його тему, освітні, розвиваючі, виховні завдання. Також увага приділяється результатам — умінь і навичок, якими повинні оволодіти школярі в рамках даного навчального заняття.

У тому випадку, якщо проводиться урок закріплення та узагальнення матеріалу, технологічна карта уроку ОБЖ передбачає вказівку домашнього завдання.

В рамках вимог, які висуваються до змісту і організації уроку федеральними стандартами нового покоління, обов’язковим елементом є включення в урок рефлексії.

Що являє собою технологічна карта

Це новий вид методичного продукту, який спрямований на забезпечення якісного та ефективного викладання навчального курсу в школі. Технологічна карта уроку ОБЖ забезпечує можливість досягнення тих освітніх стандартів з даної навчальної дисципліни, які визначені ФГОС.

У дидактичному аспекті можна вести мову про проект навчального заняття, в якому прописуються цілі, завдання, результати з використанням інноваційної роботи з науковою інформацією.

Технологічна карта уроку ОБЖ за ФГОС, зразок якої буде представлений нижче, сприяє організації ефективного навчального процесу, забезпечення реалізації особистісних і метапредметных умінь, допомагає педагогу скоротити час на підготовку до уроку.

Суть проектної педагогічної діяльності в якісній карті полягає в застосуванні інноваційної технології при підборі інформації, оформленні передбачуваних освітніх результатів.

Дивіться також:  Культура мовлення педагога: вимоги і розвиток професійної діяльності

Відмінні риси

Технологічна карта володіє наступними індивідуальними характеристиками:

 • структурованістю;
 • інтерактивністю;
 • узагальненістю;
 • технологічністю;
 • алгоритмичностью.

Подібний варіант оформлення уроку дозволяє вчителю бачити системно і цілісно навчальний матеріал, продумувати освітній процес, враховуючи цілі, прийоми, методики. Педагог має можливість організовувати для кожної дитини індивідуальну траєкторію розвитку, стежити за досягнутими результатами.

Варіант заняття з ПДР

Як оформляється технологічна карта уроку ОБЖ? Тема «Безпека на дорогах» розглядається в курсі 5 класу. Даний урок входить у розділ програми «Основи комплексної безпеки».

Пропонуємо приклад технологічної карти уроку ОБЖ, складеної для учнів п’ятого класу.

Тема: «Безпека пішоходів».

Клас: 5.

Вид уроку: одержання нових знань.

Форма організації заняття: дослідницька робота.

Цілі уроку:

 • поглиблення та закріплення знань школярів про правила дорожнього руху;
 • розвиток логіки мислення, творчих здібностей дітей;
 • виховання культури безпечного перебування на дорогах, вулицях.

Плановані результати уроку

Предметні: отримання інформації про ПДР.

Метапредметные: формування громадянської відповідальності.

Особистісні:

 • поглиблення уявлень школярів про важливість правил дорожнього руху;
 • навчання правилам переходу через проїзну частину;
 • виховання шанобливого ставлення до всіх учасників руху;
 • розвиток навичок проектної діяльності;
 • формування толерантності та терпимості у відносинах між людьми.

В рамках даного уроку педагог розвиває комунікативні навички школярів, створює умови для успішної соціалізації своїх вихованців.

Хід уроку

Спочатку хлопці знайомляться з презентацією «Безпека пішохода», разом із учителем розглядають плакати, дорожні знаки, фрагмент навчального фільму з правил дорожнього руху.

Для проведення уроку потрібно наступне обладнання: проектор, комп’ютер, фломастери, кольорові олівці, план-схема ділянок доріг, розташованих поблизу школи.

Учитель налаштовує дітей на сприйняття нового матеріалу, готує їх до роботи на уроці.

Регулятивні універсальні навчальні дії (УУД): самостійний настрій на заняття.

Комунікативні УУД: формування вміння планувати спільну діяльність з педагогом, а також всередині дитячого колективу.

Дивіться також:  Як вивчити вірш за 5 хвилин: способи та методики, поради

Особистісні УУД: смыслообразование.

Перший етап уроку – організація та настрій дітей на навчальне заняття. Далі педагог перевіряє рівень володіння школярами правил дорожнього руху. Для цього проводиться фронтальний опитування наступного змісту:

 • які дорожні знаки існують;
 • як переходити дорогу;
 • як користуватися світлофором;
 • що таке заборонні та обмежувальні знаки.

Далі в ігровій формі хлопці на запропонованих ним схемах зображують безпечний шлях до школи. Для цього вчитель ділить клас на кілька груп, кожна з них представляє результати своєї роботи перед іншими хлопцями.

Підбиваючи підсумок уроку, педагог разом з дітьми повторює основні правила дорожнього руху, уточнює права та обов’язки пішоходів.

Варіант карти уроку в 6 класі

Зупинимося на тому, як складається технологічна карта уроку ОБЖ «Безпека в побуті».

Метою даного заняття є формування у школярів навичок поведінки в надзвичайних ситуаціях, що виникають в побуті. В першу чергу, мова йде про отруєння побутовим газом, опіках.

Тип уроку: узагальнення ЗУН.

Завдання:

 • розвиток умінь розрізняти небезпечні ситуації в побуті, надавати першу допомогу, аналізувати з’являються ризики;
 • розвиток умінь планувати заходи при небезпечних ситуаціях, складати алгоритм і схему дій;
 • виявляти значущість інформації для збереження власного життя.

Для проведення уроку потрібно проектор, комп’ютер, презентація, роздатковий матеріал. Серед планованих результатів: отримання навичок надання першої допомоги при отруєнні, відпрацювання вміння викликати службу рятувальників.

Хід заняття

Педагог знайомить хлопців з презентацією, підводить їх до формулювання теми уроку. Далі разом зі своїми вихованцями він ставить основні завдання, продумує алгоритм дій. В рамках заняття (по можливості) запрошуються представники рятувальних служб, щоб допомогти хлопцям у відпрацюванні практичних навичок поведінки під час надзвичайної ситуації в побуті.

Підсумком такого заняття стане рольова гра, в якій хлопці діляться на дві групи. «Експерти» стежать за якістю роботи «практиків», аналізують правильність дій, підводять підсумок засвоєння матеріалу уроку.

Дивіться також:  Чому арабські цифри називають арабськими: історія

Висновок

Технологічна карта уроку ОБЖ є алгоритмом дій, які відображають основні етапи роботи і вчителі, і школярів. У ній відображаються тема заняття, основні цілі (виховні, освітні, розвиваючі), передбачувані результати. В якості обов’язкового елемента будь-якого сучасного уроку в рамках нових освітніх стандартів виступає включення в урок ОБЖ рефлексії. Хлопці оцінюють свою роботу на уроці, а педагог робить висновок про ефективність проведеного заняття.