Подання на атестацію на відповідність займаній посаді вчителя, методиста: зразок

Атестація педагогічних працівників – це важливий і відповідальний захід. Від його результатів залежить заробітна плата працівників, повагу колег, батьків, вихованців. Розглянемо особливості проведення даної процедури.

Основні цілі поведінки

Подання на атестацію на відповідність займаній посаді вчителя спрямована на реалізацію наступних цілей:

  • продемонструвати відповідність заявника займаній посаді;
  • стимулювати педагога до подальшого підвищення кваліфікації;
  • відібрати персонал для просування по кар’єрних сходах;
  • оцінити потенціал зростання співробітників, планувати на основі отриманих результатів подальшу роботу з кадрами.

Важливі моменти

Як проходить процедура атестації? Подання на атестацію на відповідність займаній посаді пише експертна група, склад якої затверджується наказом директора освітньої організації. У складі експертів можуть бути члени трудового колективу, в якому працює атестується вчитель. Подання на атестацію на відповідність займаній посаді пишеться за критеріями, розробленими для оцінки результативності фахової діяльності педагогів.

Склад комісії

Подання на атестацію на відповідність займаній посаді оформляється з урахуванням результатів зазначених у заяві на атестацію. У складі стандартної комісії є голова, члени, секретар. Також в неї включається представник профспілки навчального закладу.

Періодичність проведення

Атестація проводиться один раз у п’ять років. Обґрунтуванням для проведення атестації крім встановлених строків служать систематичні скарги від батьків про неналежне виконання вихователем (педагогом) своїх професійних обов’язків.

Оформлене подання на атестацію на відповідність займаній посаді в ДНЗ може стати підставою для покарання працівника (догани, стягнення). Це можливо в тому разі, якщо комісія винесла вердикт – невідповідність займаній посаді. Як виглядає подання на атестацію на відповідність займаній посаді? Зразок представлений на фото. При його написанні члени комісії орієнтуються на критерії, які розроблені для атестації педагогічних працівників.

Що потрібно враховувати

Подання на атестацію на відповідність займаній посаді методиста має відображати результати методичної роботи атестується. Пропонуємо варіант написання висновку з аналізу професійної діяльності педагога.

Дивіться також:  Топографічний план - це Створення, методи відображення рельєфу місцевості

Коментарі до критеріїв і показників

  1. Педагог за останні три роки освоїв програму з охорони праці в обсязі 40 годин, пройшов курсову підготовку за темою «ФГОС: застосування електронних загальноосвітніх ресурсів у викладанні хімії» (ПК НС), 108 ч., а також курси по темі «ФГОС ОО: професійна компетентність класного керівника», 72 ч.
  2. Експертами був відвіданий урок у десятому класі по темі «Вуглеводи: благо чи зло?». В рамках оцінки компетентності вчителів членами експертної групи було відзначено володіння педагогом навичок проектування цілей навчання, розвитку, виховання.
  3. При аналізі освітньої діяльності встановлено, що атестується педагог уміло відбирає методи і основні засоби навчання. У своїй професійній діяльності застосовує різні методики активізації пізнавальної діяльності, навчання і формування творчих здібностей, звертає увагу на стабілізацію емоційної сфери.
  4. Робочі програми складені педагогом з урахуванням вимог стандарту, примірних програм, програм регіонального компонента з біології та хімії, авторських програм Новошинского В. І., Новошинской Н. С. (хімія), Пономарьової І. Н. (біологія, 5 клас), Соніна Н. В. (біологія, 6-11 класи)

Вчителем розроблені власні програми елективних курсів «Хімія в побуті», «Пізнай себе», «Таємниці статі». Розроблено програму дослідницької діяльності, реалізована в ДОЛ з денним перебуванням дітей «Боровичок» при МБОУ «ЗОШ №1». Супровід кожного учня, відчуває труднощі з освоєнням ООП, здійснюється за індивідуальним планом.

  1. Аналіз показав, що вчитель володіє методикою ефективного і результативного навчання, у своїй діяльності враховує індивідуальність школярів, вміє розвивати пізнавальний інтерес учнів, у т. ч. використовуючи рефлексивні методики, творчі завдання, різнорівневі діагностичні роботи, портфоліо. Здійснює контрольну та оціночну діяльність із застосуванням сучасних способів оцінювання (у т. ч. ведення електронних форм документації: електронного журналу та щоденників учнів). В робочих програмах вчителя представлені контрольно-вимірювальні матеріали (варіанти тематичних і підсумкових контрольних робіт).
  2. Експерти познайомилися з копіями грамот навчаються за участь і перемоги в конкурсах різного рівня (з портфоліо педагога).
Дивіться також:  Класна година у 5 класі. Класний годину Толерантність (5 клас)

Оцінка виховної діяльності

У виховній програмі вчителі велика увага приділяється роботі по самовизначенню учнів через вивчення їх схильностей і здібностей (в т. ч. з використанням програми саморозвитку особистості О. Ю. Соловйової); подані різні дидактичні матеріали (тести, тренінги, ігри, вправи).

Відвідування експертами уроків, аналіз портфоліо, співбесіда з педагогом, дозволяють зробити висновок про те, що педагог володіє різними методиками і техніками аналізу уроків і позаурочних заходів, особливий акцент приділяє елементам ігрової технології.

Спостереження експертів дозволяють зробити висновок, що педагог дотримується інструкцію з охорони праці для вчителя хімії, дотримується техніки безпеки при постановці дослідів і проведення лабораторних робіт, виконує вимоги діючих Санпін.

Організація безпечного середовища

Подання на атестацію на відповідність займаній посаді ДОУ повинна містити інформацію про створення співробітником оптимальних умов для психологічно безпечного перебування дітей у даному закладі. Як можна зазначити це в експертом висновку? Наведемо приклад.

Вивчення документації, співбесіда з керівником ДНЗ, дозволяє зробити висновок, що педагог організовує психологічно безпечне освітнє середовище в ДНЗ. Вивчення документації, бесіда експертів із заступником керівника ДНЗ дозволяють зробити висновок, що скарг на педагога з боку учасників освітніх відносин не зафіксовано, дисциплінарних стягнень та адміністративних покарань з боку роботодавця не було.

Вивчення в ДНЗ журналу реєстрації нещасних випадків дозволяє зробити висновок, що травматизму в ході освітнього і виховного процесу не зафіксовано.

Аналіз результатів анкетування, проведеного в ДНЗ, дозволяє зробити висновок, що педагог адаптує навчально-методичний комплект з урахуванням індивідуальних особливостей вихованців.

Спостереження експертів за ходом виховного процесу, відвідування занять дозволили зробити висновок, що педагог використовує ІКТ, ігрові технології, приділяє увагу здоровьесберегающим технологій. За результатами перевірки, проведеної членами експертної групи, був зроблений висновок про повну відповідність заявника займаної посади.

Дивіться також:  Значення прислівя дорога ложка до обіду і походження прислівя