Рух по похилій площині тіла: швидкість, тертя, час

Динаміка та кінематика – це два важливих розділу фізики, які вивчають закони переміщення об’єктів у просторі. Перший розглядає діючі на тіло сили, другий же займається безпосередньо характеристиками динамічного процесу, не вникаючи в причини того, що його викликало. Знання цих розділів фізики необхідно застосовувати для успішного рішення завдань на рух по похилій площині. Розглянемо це питання в статті.

Основна формула динаміки

Звичайно ж, мова йде про другому законі, який постулював Ісаак Ньютон в XVII столітті, вивчаючи механічний рух твердих тел. Запишемо його в математичній формі:

F = m*a

Дію зовнішньої сили F викликає появу лінійного прискорення a у тіла масою m. Обидві векторні величини (F і a) спрямовані в одну і ту ж сторону. Сила у формулі є результатом дії на тіло усіх сил, які присутні в системі.

У разі руху обертання другий закон Ньютона записується у вигляді:

M = I*α

Тут M та I – моменти сил інерції і, відповідно, α – кутове прискорення.

Дивіться також:  Момент інерції циліндра суцільного і порожнистого: різне положення осей обертання