Спеціальні методи наукового дослідження: особливості і опис

Спеціальні методи наукового дослідження є способом пізнання об’єктивної реальності. Цей спосіб передбачає певну послідовність прийомів, дій, операцій. З урахуванням змісту розглянутих об’єктів виділяють методи соціально-гуманітарного дослідження та природознавства.

Класифікація

Спеціальні методи дослідження поділяють за науковим галузям:

  • медичні;
  • математичні;
  • соціально-економічні;
  • біологічні;
  • правові.

З урахуванням рівня пізнання виділяють теоретичні, емпіричні, метапредметные рівні. Спеціальні методи емпіричного виду – це опис, спостереження, вимірювання, рахунок, тестування, анкетне опитування, моделювання, експеримент, співбесіда.

Серед методів теоретичного плану відзначають абстрагування, формалізацію, аксіому, синтез, аналогію, дедукцію, індукцію. Спеціальні методи метатеоретичного рівня – це метафізика, діалектика.

Дивіться також:  Рівняння моментів: моменти сили, імпульсу та інерції