Методи обліку логістичних витрат

Логістичні витрати — це матеріальні витрати, необхідні для покриття витрат по транспортуванню вантажів з товарами або матеріально-технічними цінностями. До них також відносять інші витрати, пов’язані з людино-годинами. До останніх відносять зарплату персоналу, який керує системою логістики та здійснює безпосередньо доставку товарів з одного пункту в інший. Щоб врахувати, які логістичні витрати можна виключити, а яких зменшити, були придумані спеціальні формули для підрахунку всіх витрат підприємства. Ця процедура називається обліком. Вона відображається на балансі окремого рахунку в бухгалтерії фірми.

Які бувають витрати

Витрати, пов’язані з логістичною діяльністю, класифікуються за кількома критеріями:

 1. Аспекти напрямків — сюди відносять витрати, пов’язані з процесами закупівель, стадіями виробництва, етапами розподілу сировини і товарів.
 2. Місце виникнення витрат — тут формується «точка», де буде зосереджений майбутній внесок у розвиток логістичної діяльності. До них відносять відділи управління, постачання, збуту і транспорту. Це найбільш важлива частина витрат, оскільки вона є суттю логістики будь-якого підприємства.
 3. Компонентні процеси — рух і зберігання, складування і перевірка вантажів. Сюди відносять і витрати на покриття інформаційних методик.
 4. Логістичні витрати також поділяються на матеріальні і нематеріальні. До перших відносять витрати на амортизацію, паливо, ресурси. До другого виду відносять процес використання стороннього капіталу, виплат у вигляді податків і т. д.
 5. Економічний зміст включає в себе тільки ті витрати, які необхідні для покриття збитків при виробництві та упущеної вигоди.

Основні матеріальні логістичні витрати формуються за рахунок структурних підрозділів компанії. У головній зв’язку знаходяться витрати по здійсненню процесів для транспортування і реалізації (збуту) товару.

Класифікація логістичних витрат — форма їх утворення

Основна система витрат зосереджена на формуванні поточних витрат. Витрати логістичного характеру в макроекономічному середовищі формують централізовану систему збуту і ввезення продукції. Це стосується не тільки підприємств, але і країн. Експорт та імпорт часто зачіпає такі види логістичних витрат, як покриття надлишків показників позапланових ремонтних робіт. Класифікуються вони як змінні та постійні витрати одночасно.

Якщо фірма відправляє вантаж в іншу країну, то основними проблемами стають шляхи збереження не продукції, а транспортного засобу. Не завжди дорожнє полотно є якісним, а ТО автомобіля можна зробити в будь-якій точці світу. Не варто забувати про дороги в зимовий період, які часто можуть спровокувати появу проблем. В процесі проходження транспортного засобу з пункту А в пункт В майже завжди трапляються непередбачувані ситуації, тому розумно заздалегідь порахувати форс-мажорні обставини в рамках «непередбачуваності».

Аутсорсинг в даному випадку виявляється непоганим варіантом вирішення проблеми. Якщо можливо зберегти фінансові кошти для покриття збитків на інших етапах виробничої діяльності, то логістичні витрати знижуються за формою освіти і передумов появи. На мікроекономічному рівні всі витрати прийнято вважати раціональними, коли мова йде про дрібному опті або збуті. Тут фінансова схема витрат проста:

Оформлення Запровадження Організація збуту
Для початку використовується власний капітал, який йде на покриття витрат по закупівлях і зберігання вантажів. Супровідна документація завжди повинна бути актуальною, тому якість її відповідає міжнародним стандартам. Перевірити адаптацію можна за Гостами, які передбачають правильне супровід паперами. На першому етапі слід відвантажити товар в машину. Далі ведеться документальний супровід — вага, габарити, факс.
Потім відбувається адаптація і сортування товарних цінностей. Іноді потрібна повторна докупкі відсутніх матеріалів. Встановлюється строк зберігання продукції до завантаження. Якщо він перевищує встановлені часові рамки, покупець зобов’язаний сповістити про це продавця, так як витрати будуть оплачені «із кишені» тієї компанії, звідки везуть продукція. Не варто забувати про санкціоновані виплати податків. Якщо управління логістичними витратами буде виконуватися не в повну міру, то виникнуть непередбачені обставини, такі як обвіс вантажу, несправність машини і т. д.
Далі оформляються всі документи для ввезення або вивезення вантажів. Якщо потрібна спеціальна холодильна камера з можливістю мобільної установки, фірма-експортер заздалегідь організовує планову перевезення, згідно з укладеним договором з приймаючою стороною. У момент транспортування враховується покриття збитків на митниці. Вантаж можуть пропустити з затримкою, що порушує термін поставки. У такому разі всі організаційні моменти бере на себе приймаюча сторона. Якщо вантаж пошкоджений, зафіксована псування в зв’язку з іншими причинами (неправильне зберігання, завантаження/відвантаження), то витрати бере на себе сторона відправника.

Так утворюється класифікація логістичних витрат з урахуванням зовнішніх факторів з обох сторін взаємної угоди про поставку та прийняття товарів.

Як управляти витратами

Під управлінням частіше розуміють значення зниження витрат на виробництво конкретної продукції. Чим краще цей показник, тим вище конкурентоспроможність фірми. Іншими словами, компанія, яка витрачає гроші на витрати, не може скласти конкуренцію іншій фірмі, що займає лідируючі позиції в зв’язку з тим, що її показник ефективності вище. Значить, зекономлені кошти пускаються в оборот:

 • Створюються нові ринки збуту замість розвитку попередніх.
 • Удосконалюється технологія виробництва замість консервативного методу старих заготовок.
 • Поліпшується і закріплюється місце на ринку — зрушити лідера складно, особливо, якщо обладнання не здатне складе кількісну конкуренцію, а товар — якісну.
Дивіться також:  Хімічний склад вірусів та їх будова

Управління логістичними витратами в сучасній економіці — це засіб підвищення лідерських якостей і позицій по відношенню до інших учасників бізнесу. Для цього створюється концепція, кошторис, бізнес-план, які передбачають:

 • Закупівлю нового обладнання — чим воно краще, тим вище продуктивність, значить, і ефективність роботи за годину (одиниця виміру технічної роботи) буде краще. Витрати на підходи до управління техніки знижуються, прямуючи в інше русло.
 • Управлінський облік — сюди відносять не тільки людські чинники, але і підготовку персоналу для такої роботи. Якщо люди можуть виконувати завдання з однією швидкістю, то, отримавши нове обладнання, облік витрат вимагатиме менше часу і людино-годин. Значить, співробітник повинен буде встигати зробити більше за ту ж вартість праці, яка принесе більше користі за короткий проміжок часу.
 • Міжнародний ринок — для виходу на нього слід адаптувати підприємство до роботи у відповідності з європейськими стандартами. Сюди відносять показники якості, інновації і залучений іноземний капітал.

Якщо говорити про людино-годинах, як про складову не машинного розуму, то можна навести такий приклад. Друковане видавництво вирішило розширити клієнтську базу, але для цього треба було залучити двох нових співробітників. Один з них має досвід в області ЗМІ, але повільно набирає текст. Другий молодий співробітник володіє високою швидкістю друку, але не знає специфіки. Таким чином, потрібно створити два матеріали:

 1. Першому працівникові дають ста аркушів всього 30.
 2. Другого — всі залишилися з сотні, але вони більш простий тематикою.
 3. У підсумку виходить, що вся робота буде виконана і швидко, і якісно.

У цьому і є сенс скорочення та управління витратами будь-якої компанії, коли кілька справ виконуються одночасно. Те ж саме відбувається з впровадженням нового обладнання — вести облік набагато простіше, коли є хороше обладнання, програми та зручні схеми для розрахунку. На відміну від традиційного і звичного методу обліку, логістика вже дозволяє впроваджувати поопераційний облік. Так буде легше керувати процесами і спостерігати за ними. Тим самим формується показник залежності — наскільки вигідно витрачати фінанси і вкладення на персонал, який виконує ефективну роботу замовлення.

Підсумовуючи витрати протягом доби, тижня, місяця або року, можна побачити потенційний приріст прибуток і чистого доходу компанії. Чим вона вище, тим краще відбувається робота співробітників, тим вище ефективність праці. В економічній практиці показано, що дві третини витрат покривають транспортні заготівельні витрати. Інша частина йде на відшкодування збитків або запасів при їх втраті.

Шляхи аналізу витрат компанії

Будь-які витрати повинні бути включені в вартість товару. Це та сума, яка сплачена споживачем в кінцевому результаті, а не різниця між витратами і доходом, які сплачує юридична особа. Є залежність від особистісних якостей людини, але в транспортній системі вона мало проявляється. Більша увага приділяється такому фактору, як аналіз логістичних витрат. Для проведення аналізу необхідно знати всі показники витрат, які впливають на загальну кінцеву суму споживчого попиту. Занадто завищені ціни, наприклад, при виробництві екологічних пакетів, засобів для миття посуду, будуть логічними, якщо стандарт якості дійсно обліковується на підприємстві.

Зрозуміло, що тут йде мова тільки про натуральних продуктах і елементах товару — вони дорожче, оскільки штучний продукт створити легше. Процес не залежить від часу, вирощування, типу видобутку. Натуральні засоби завжди вимагають ретельного підходу до збору й обробки сировини. Далі тільки за особливою технологією, купленої у власника, на спеціалізованому обладнанні, наданому за тендером або придбаному в кредит, компанія починає виробляти основи та заготовки майбутніх товарів. На початковому етапі відразу заздалегідь передбачаються такі умови:

 • Властивості товарів при зберіганні.
 • Можливість суміщення з іншими компонентами.
 • Лікувальні або корисні властивості.
 • Оптимальне співвідношення ціни-якості.

Методи аналізу логістичних витрат коригуються в прямій залежності від сфери діяльності фірми. Якщо вона функціонує в продуктовій області, то вимоги встановлюються, відповідно до чинного законодавства про харчування і сировину. Якщо робота пов’язана з промисловим виробництвом сировини, заготовок для будівництва та подальшого використання продукції в іншому процесі виготовлення, умови зберігання та транспортування зовсім інші. Методи аналізу логістичних витрат допомагають порівняти собівартість витрат і кінцеву потенційну вартість товару для клієнта безпосередньо. Кінцеві суми за підсумками кожного аналізу можуть відрізнятися від цін конкурентів, тому важливо заздалегідь розрахувати дані критерії.

Оптимізація елементів витрат

Будь-яка оптимізація витрат пов’язана з вибором вигідної пропозиції та умов роботи для компанії. Як правило, всі великі комерційні і виробничі підприємства намагаються випускати великі партії продукції, оскільки так витрати на сировину та інші витрати окупаються, приносять прибуток і високий чистий дохід. Як тільки постачання скорочуються, компанії змушені шукати нові ринки збуту — відсутність точок збуту і подальшого продажу призводить фірму до застою. У зв’язку з цим доводиться шукати приватних покупців, діючи в обхід податкової системи. Багатьох керівників цікавить, як оптимізувати елементи логістичних витрат, щоб по кожному з цих пунктів витрати становили мінімальне значення.

Дивіться також:  Стажування для студентів за кордоном: умови, необхідні документи, особливості освіти

Для цього слід звернутися до математики і теорії чисел — порівняння і аналіз потенційного ризику дозволять трохи наблизитися до реальної суми витрат. Зіставляти потрібно діючі методи в бізнесі і ті можливі заходи, які могли б скоротити витрати. Віддавати перевагу варто категоріями постійних і змінних витрат. Оптимізація логістичних витрат починається з низки нових договорів і угод, де вказуються нові умови для:

 • Поставки товарів за скороченими термінами без переплати.
 • Зберігання вантажів без оплати технічних витрат при псуванні.
 • Проведення аукціонів — так економляться на тендері кошти для здійснення прямої доставки вантажу малою партією.
 • Використання власного чи залученого транспорту.

Найважливішим є доставка і правильне зберігання — товар не пропав і не зіпсувався, значить, цілісність суми зберігається. Вантаж доставлений покупцю, споживачу, гроші в повній сумі зберігаються. Також оптимізація логістичних витрат не обходиться без розрахунків за попередніми даними, які можуть відобразити передбачувану вартість витрат. Звичайно, будь-яка нова апаратура повинна бути протестована і окупиться в строк.

Наприклад, стоматологічна клініка вирішила закупити обладнання, яке буде робити рентген без потреби закупівлі жилетів для захисту від випромінювання. Компанія економить на них, оскільки термін їх придатності становить 1-1,5 року. Нове обладнання буде дорожче, відповідно, ціна послуг підвищиться. Вигода покупця визначена, а от дохід продавця буде вище, якщо одночасно зробити кілька поставок за маршрутом послідовного руху. Шлях витриманий один, а доставок зроблено кілька. Те ж саме відбувається в кур’єрською приватній фірмі — товари завантажуються і розвозяться, як і пасажири таксі, вигідно скоригованим маршруту.

Розрахунки витратних заходів

Показники витрат по кожному виду вкладень потрібно враховувати при формуванні загальної вартості витрат. Вони будуть складати загальну прибуток за рахунок отримання грошей за товар. Розрахунок логістичних витрат проводиться за наступними критеріями:

1.Величина партії поставки. Визначається чутливість витрат по відношенню до відхилення ваги і габаритів продукції. Якщо транспортування здійснюється фурами або вантажівками, береться міра обчислення в тоннах.

2.Збільшення партії при відхиленні від норм постачання з-за витрат.

Розглянемо це за допомогою простих розрахунків:

1.Задамо відхилення від оптимальної партії поставки 30% (плюс/мінус), а оптимальний розмір поставки (q0) нехай буде дорівнює 19,11 тонн. Тоді реальний розмір поставки буде дорівнює:

q1 = 0,7 q0 = 13,4 т (у разі відхилень в меншу сторону).

q2 = 1,3 q0 = 24,8 т (при відхиленні в більшу сторону).

Збільшення величини логічних витрат можна розрахувати за такими формулами:

Для вийшла q1 — (Сзп(q1) — Сзп(q0) ) / Сзп(q0)= 6,4%.

Для розрахункової q2 — (Сзп(q2) — Сзп(q0) ) / Сзп(q0)= 3,4%.

Сзп – це кількість усіх витрат на партію товару (для q0, q1 і q2).

Розмір замовлення при фіксованому періоді між замовленнями здійснюється по формулі:

q зак = S – q тек + T зак D дн

В ній:

q тек – поточний стан запасу на момент замовлення.

S – верхній рівень обсягу запасу.

T зак – час виконання замовлення.

D дн – середньодобовий попит або витрату товарів.

Якщо мова йде про пасажирських перевезеннях, то всі транспортно-логістичні витрати покладаються на водія.

Таким же способом розраховуються витрати авіакомпаній — принцип формування ціни визначений методикою встановлення собівартості.

Зниження витрат і їх перерозподіл

Знизити витрати компанії в нинішній час допомагають автоматизовані системи, апаратні технології та інтернет зв’язок. Замість людської праці використовують машинний розум, тому число обслуговуючого персоналу скорочується. У підсумку витрати на оплату праці повністю покривають покупку і витрата системи, її експлуатацію та обслуговування. Зниження логістичних витрат можливе лише при взаємній домовленості з постачальниками та стороною, що приймає товар. Всередині підприємства також можна впровадити спеціалізовані системи обліку, що дозволить скоротити штат, тобто знизити кількість штатних одиниць та їх зарплату.

 1. Варто заздалегідь передбачити можливість зниження оптових і роздрібних витрат. Якщо імпортер буде завищувати ціну, то попит спаде, продажу не буде. Співпраця у зовнішній економіці може призвести до зростання цін за рахунок адаптації виробництва товарів для експорту в іншу країну. У зв’язку з цим з’являються передумови створення торгового мосту, наприклад, як між Росією і Китаєм.
 2. Навчання персоналу та впровадження теорії на практиці. Цьому сприяють бізнес-семінари, якими нехтують деякі директори. Замість малого бізнесу людина зможе відкрити кілька точок в інших країнах для здійснення продажу. Це вигідно йому, оскільки приймаючою стороною буде свій представник, а не компанія з іншими інтересами.
 3. Перерозподіл витрат на дешеві ресурси. Цими методами давно користуються у виробництві, оскільки натуральні компоненти у продовольчих продуктах і речах — розкіш, яку не всі можуть собі дозволити.
 4. Налагодження якості зв’язки з постачальниками, імпортерами та іншими ланками ланцюга в торгово-промисловому сегменті. Якщо водій завжди на зв’язку, як і покупець, справи йдуть швидше, ніж у того, хто не виходить за межі офісу в буквальному і переносному сенсі слова.
 5. Ефективність мотивації трудової сили — замість матеріального заохочення потрібно впливати психологічними методами мотивації персоналу. Наприклад, премію можна замінити путівками, безкоштовними обідами, оголошенням подяки.
 6. Можна компенсувати витрати в одному сегменті за рахунок зниження витрат в іншому. Тоді вся ланцюжок «сировина — готовий товар» буде оптимізована під бізнес-план з внесенням коригувань.
Дивіться також:  Потрібна програмісту математика: перелік предметів для вступу, поради та відгуки

Кардинальним варіантом буде виключення всіх видів діяльності підприємства і посад, в яких бізнес не потребує. Якщо потрібно звільнити людину, яка відповідає за зв’язок з координатором, частина витрат на зарплату можна компенсувати відділу зв’язку та моніторингу, додавши обов’язки і підвищивши ставку. При цьому частково скорочуються витрати, як і позапланові витрати та інші заходи для утримання та відображення посадою у штатному розписі на фірмі.

Вдосконалення системи збуту та закупівлі

Збут продукції — це основний показник ходу будь-якого бізнесу. Чим нижче витрати логістичної системи, то компанії вигідніше здійснювати свою діяльність у рамках модернізації і вдосконалення. Закупівля і збут — дві складові для встановлення товарообігу між фірмами, економічними агентами, послугами підприємств та країнами. На різних аудиторних рівнях проявляються свої нюанси, які не дозволяють створити нерозривний ланцюжок без переривання ведення бізнесу. Як на конвеєрі повинні постійно сходити з ліній нові продукти, так і товари повинні регулярно вирушати до покупця. Високий збут визначає хорошу купівельну спроможність та якість товару. Удосконалити дві системи не дуже просто, але досить розглянути питання по горизонтальній лінійної ієрархії. Тоді відкриття нових точок збуту поліпшить положення компанії, а попит обов’язково збільшиться.

Проте слід брати до уваги і такі нюанси, як показові принципи і традиції народу, куди буде доставлено товар.

Впровадження інновацій в систему транспортної логістики

Зараз жодна фірма не обходиться без комп’ютерних технологій, значить, і інновації цим підприємствам — не новина. Останнім часом світова економіка все рідше встановлює «зони вільної торгівлі», що негативно відбивається на компаніях. Багато транспортні фірми «переключилися» на внутрішній ринок з-за високих податків та умов зборів щодо кожної транспортної зв’язку. Логістичні витрати компанії стали перейменовувати за останні кілька років в «Lean-логістика» (ощадлива логістика). Причиною тому стала модернізація авіаліній. Вона торкнулася майже всіх корпорацій.

Тепер завданням стає оптимізація — це головний критерій, згідно з економічно-соціальним опитуванням, яке проводив логістичний новий стартап GroozGo. На думку більшості, а їх 67% опитаних, «ощадлива економіка» для нинішнього темпу торгівлі просто необхідна. Якщо потрібно, побудують дороги, мости, повітряні коридори для зручного і швидкого обслуговування клієнтів. Логістичні витрати підприємства повинні знижуватися за рахунок об’єднання декількох компаній, наприклад, авіарейсів в один чарт. Це допоможе заощадити на податкових виплатах, вклади в паливо та інших логістичних витратах.

Інновація буде звернена і до клієнтів — скоротиться час очікування, підвищиться базова ставка за доставку DHL. Впроваджуються системи єдиного моніторингу по супутниках, що видає зв’язок через канали мережі інтернет.

Економія часу: за рахунок чого скоротити логістичні витрати і витрати?

Питання стосується не тільки області економічних відносин, але й сфери малого внутрішнього обороту капіталу. Загальні логістичні витрати можна скоротити тільки шляхом відкриття точки (магазину), куди споживачі самі приходили за товаром. Тоді якість і ціна, доступність і пропозиція повинні бути на вищому рівні. Але навряд чи хтось полетить в іншу країну, щоб купити річ, яку можна придбати за допомогою інтернет-доставки практично за ті ж гроші. Тому, якщо економити, то лише на часі клієнта та спосіб надання товару.

Логістичні витрати підприємства можна відшкодувати за рахунок видалення частини ланцюга у виробництві. Великі американські компанії використовують інтернет-магазини, програмне забезпечення для зв’язку з постачальниками, клієнтами і т. д. Все модернізовано і не затратно, забезпечуючи повний «full» для реалізації функції доставки в будь-які точки світу. Роботизовані автоматизації всіх систем незабаром стануть основними джерелами розрахунку потреб, планів, стратегій і всього бізнесу, а люди будуть лише коригувати діяльність свого створення у вигляді машинних установок.