Нейтральна лексика — це… Визначення, поняття, значення та приклади

Стилістично нейтральна лексика — це місток через прірву між людьми різних професій і верств суспільства. Саме вона є універсальним, закріпленим у словниках, мовою взаєморозуміння, тому важливо приділити увагу її вивчення.

Визначення стилістично нейтральної лексики

Ступінь образності мови визначається кількістю її словникового складу. Чим різноманітніше пласти лексики, тим багатше мовні можливості.

В українській мові виділяється розмовна, книжкова і нейтральна лексика — фундаментальний пласт слів, не прикріплених до жодного стилю мовлення.

Слова межстилевой лексики складають, за підрахунками вчених, три чверті багатства російської мови. У словниках така лексика, на відміну, наприклад, від книжкової, не позначена спеціальними значками зразок (*), що відразу повідомляє про можливості вживання таких слів у всіх стилях без обмеження.

 1. «В осінніх луках златое сонце опускалося за горизонт». Художня література. З 8 слів речення — 7 нейтральних та лише 1 слово «златое» відноситься до книжкової, високого стилю.
 2. «Петя, швидко чеши в магазин за хлібом». Витяг з розмови. З 7 слів — 6 нейтральних. Слово «чеши» теж нейтральне, але в цьому тексті має інше значення і відноситься до розмовної стилю.
 3. «Для проведення реакції натрію з водою ніякого каталізатора не потрібно». З 10 слів — 9 нейтральних і 1, «каталізатор», спеціальна, наукового стилю.

Частини мови нейтральної лексики

Межстилевая лексика представлена майже всіма частинами мови російської мови — як самостійні, так і службові. Це ще раз підтверджує фундаментальність цього пласту в мові. Слова нейтральної лексики відносяться до частин мови:

 1. Іменником: «поле», «стіл», «будинок», «вітер», «дружба», «сила», «час».
 2. Дієсловам: «зробити», «їхати», «бачити», «переживати», «творити».
 3. Прикметником: «синій», «ніжний», «зайвий», «дерев’яний», «північний».
 4. Прислівників: «добре», «по-собачому», «дуже», «видно».
 5. Займенникам: «наш», «той», «ти», «хто», «вона».
 6. Числівником «перший», «п’ятеро», «десять».
 7. Службовим словами:
  • спілкам: «неначе», «тобто», «а», «але»;
  • частинкам: «уж», «як», «ніби»;
  • приводами: «для», «близько», «в», «завдяки».
Дивіться також:  Цікава задачка: що важче, кілограм вати чи кілограм заліза?

Не належать до загальновживаної лексики

Єдина частина мови, яка не може бути нейтральним словом – вигук. Приклади: «здорово», «ух», «штанці», «здрастуйте». Ці слова спочатку несуть емоційне забарвлення.

Є і такі поняття, для позначення яких не знайдеться слів нейтральною експресії — це тільки випадки високого або тільки низького стилю мовлення. Наприклад: «бовдур», «говорун», «ідіот» або «трибунал», «ораторій». Неможливо уявити наукову статтю з введеним в контекст слова «дурень». Подібні слова мають яскраве забарвлення, тому не можуть бути вжиті в іншому стилі мовлення. Нейтральні ж функціонують у всіх стилях.

Де вживається нейтральна лексика

Нейтральні лексеми використовуються у всіх без винятку стилях усного та писемного мовлення. В наукових і публіцистичних статтях, підручниках, в художній літературі, в звичайній розмові – ця лексика є основою російської мови, найстійкішою частиною його словникового запасу. Наприклад, до складу авторського художнього тексту входять одиниці здебільшого зі слів нейтрального шару. Для прикладу, в тексті М. Пришвіна слова, які не відносяться до нейтральної лексики, виділено.

Приклад:

Із зіркою тут хлопці не ходять і на клірос співати нікого не пущать, а раз я бачив в одній крамниці на вікні гачки продаються прямо з волосінню і на всяку рибу, дуже стоющие, навіть є такий гачок, що пудового сома втримає.

Чехов А. «Ванька»

Слово «пущать» — просторічне, «стоющие» — фонетичне спотворення лексеми «стоїть», але закріплена в цьому тексті на листі, може вважатися також просторечным.

Межстилевая лексика має тематичні об’єднання, складові активний словниковий запас мови:

 • Тимчасове значення: «завтра», «вчора», «століття», «місяць», «ранок», «день», «минуле», «сьогодення».
 • Значення місця: «праворуч», «позаду», «там», «де», «будинок», «країна», «острів».
 • Отрицательности: «ні», «ніхто», «ніякий», «не», «ні».
 • Акцент на обличчя: «він», «вона», «ти», «я».
Дивіться також:  Яке перевірочне слово до слова гарний легше запамятати

Нейтральна лексика допомагає вберегти усну і письмову мову від вульгарності, наприклад: «Дівчина, прошествуйте до цієї касі».

Слово «прошесвуйте» високого стилю, воно неприродно вписується в контекст повсякденної розмовної мови.

Необхідно пам’ятати про обережність та розумності при поєднанні слів різної семантичної забарвлення в одному тексті.

Фонова нейтральна лексика. Приклади

Стильові відмінності в мові можна побачити тільки на тлі слів з нейтральним забарвленням. Нейтральна лексика — це білий аркуш, на якому видно найдрібніші відтінки інших кольорів. Мова може бути виразною, образною, але в порівнянні з експресією книжного і розмовного стилю забарвленість межстилевой лексики не так помітна. Наприклад: «ходити» – нейтральне слово, «ступати» – високий стиль, «тинятися» – розмовний стиль.

Автори художніх текстів можуть досягати виразності і образності, не вдаючись до експресивно-забарвленої лексики. Наприклад: «Якщо в цих шурхотить листям лісах замовкнути і прислухатися до звуків навколо себе, то можна почути загадкові тихі кроки…»

У цьому уривку використано слова тільки нейтрального стилю, але образність і барвистість не втрачена. Щоправда, створення художнього тексту лише за допомогою загальновживаної лексики не кожному під силу. Існування емоційно-насичених пластів мови дає можливість створювати тексти особливої образності.

Нейтральна лексика та семантика

Відносити слова до нейтрального стилю теж потрібно з обережністю. Одна і та ж лексема може мати різне значення залежно від контексту і ставитися до різних стилістичних пластів мови. Наприклад:

 • «Неподалік почувся страшний вереск гальм». — Тут слово «гальма» в значенні «механізм для зупинки» (нейтральне).
 • «Ну ви, хлопці, і гальма!» — У цьому тексті «гальма» вжито в переносному значенні — «люди з повільним сприйняттям інформації».

Нейтральна лексика в казках

Казковий текст може бути визначений на основі нейтральної лексики — це не народна казка, а авторський текст.

Дивіться також:  Ложка – це.. Визначення, значення, вживання

Наприклад: «У тридев’ятому царстві, в тридесятому державі жив цар з царицею, і була у них дочка-красуня, що ні в казці сказати, ні пером описати. Цілими днями вона сиділа у світлиці». У тексті є застарілі слова: «цар», «цариця», «світлиця», є і стійкі вирази казкового епосу: «в тридев’ятому царстві, в тридесятому державі», «в казці сказати, ні пером описати».

Полотно народної казки складається з слів підвищеної образності, явища, описувані в ній, часто не мають відношення до реального світу, будучи результатом польоту фантазії людини, відображенням чуттєвого сприйняття світу. Нейтральній лексиці не під силу подібна образність.

Переважання стилістично нейтральної лексики в авторських казках доречно, так як такі тексти зазвичай більш спокійні, неэкспрессивные і більше умоглядні.

Розмовна, стилістично нейтральна і книжкова лексика доповнюють один одного. Стилістично забарвлені слова дозволяють висловити відтінки почуттів, реалії знань вузького кола людей. Нейтральна лексика — це те, що вносить в мову точність, визначеність і зрозумілість для всіх.