Конверсія в англійській мові – це що таке?

Важлива частина вивчення будь-якої іноземної мови – словотвір. Потрібно зрозуміти його механізми і відпрацювати способи, щоб постійно розширювати свій словниковий запас і розмовляти живою, сучасною мовою. Конверсія в англійській мові є одним з найпоширеніших методів словотворення, тому варто постаратися оволодіти нею досконало.

Що таке конверсія

Конверсія в англійській мові – це спосіб словотвору, при якому слово переходить з однієї частини мови в іншу без видимого зміни його зовнішньої форми. Слово, отримане в результаті конверсії, починає ставитися до іншої частини мови, набуває нові синтаксичні і морфологічні ознаки.

Англійська мови відноситься до аналітичних мов. Зрозуміти, до якої частини мови належить слово, можна за його місцем у реченні, так як слова завжди стоять у певному порядку, який категорично заборонено порушувати. Практично відсутні суфікси та інші морфологічні флексії, завдяки яким можна визначити приналежність до тієї чи іншої частини мови. Зміни слів відбуваються в ньому, в першу чергу через зміни їх синтаксичних ознак. Конверсія в англійській мові походить не з допомогою зміни закінчення слова або його приставки, як, наприклад, в російській мові, а з допомогою зміни його граматичних ознак. Саме тому цей тип словотворення є таким популярним, простим і поширеним у англомовного населення.

Конверсія існує і в інших мовах. Наприклад, у російській мові можна зустріти приклади такого способу словотворення, особливо яскраво це проявляється при переході слів з прикметників у іменники. Наприклад, вихідний, хворий, ванна. Однак, завдяки переліченим вище факторам, саме в англійській мові конверсія стала найбільш продуктивним і поширеним типом утворення нових слів. Мови, що не належать до аналітичних, частіше використовують флективные кошти і зміни зовнішньої форми слова для збагачення лексики.

Ось найпростіший приклад конверсії в англійській мові. Багато іменники англійської мови легко стають дієсловами.

Hate – to hate — ненависть – ненавидіти;

Дивіться також:  Тянка - хто це... Етимологія, значення слова

Water – to water — вода – поливати.

Види словотвору

Вченими-лінгвістами визначено декілька найбільш поширених і продуктивних способів словотворення в англійській мові. Конверсія є одним з найпопулярніших.

Також виділяють аффиксацию (додавання до основи слова частинки-аффикса), словосложение (додаток однієї основи слова до іншого), реверсія (вилучення з слова аффикса, залишається тільки основа), словослияние (з’єднання фрагментів двох або більше слів) і скорочення.

До того ж існують другорядні й менш поширені способи словотворення. Це чергування, подвоєння, звуконаслідування і римований повтор. Вони вживаються рідко і мають потребу в більш детальному розгляді тільки при поглибленому вивченні англійської мови з точки зору професійної лінгвістики.

Історія виникнення

Популярність конверсія знайшла близько тринадцятого століття нашої ери, коли змінилися фонетичні правила англійської мови і зникли багато суфікси та суфікси. До речі, багато іменники та дієслова, які здаються схожими за зовнішньою формою, були утворені не в результаті конверсії, просто під час реформи в англійській мові їх форма випадково збіглися, наприклад, work і to work, smell і to smell.

Вважається, що, як і багато інші явища, конверсію в англійській мові популяризував Вільям Шекспір. У своїх творах він часто вживав багато усталені іменники у формі дієслова, деякі з них прижилися і стали частиною розмовної мови.

Саме Шекспіру лінгвісти приписують вживання іменників humor, elbow, champion, lapse і blanket у формі дієслова. При цьому багато утворені за допомогою конверсії слова з творчості Шекспіра не прижилися в мові.

Вербалізація

Існує три найбільш популярних напрямів конверсії в сучасній англійській мові. Одним з них є вербалізація, перехід іменників у розряд дієслів. Часто нове слово означає активність, за змістом схожу із спочатку існуючим словом.

Найчастіше це дієслова, що означають видобуток чого-небудь, виробництво або використання предмету. Такий напрямок знайоме всім людям, що вивчають англійську, навіть якщо вони не знають, як це називається і ніколи не чули про конверсії в англійській мові. Приклади слів:

  • fish – to fish — риба – рибалити;
  • email to email — адресу – послати імейл.
Дивіться також:  Вивчаємо філософію: що таке знати?

Іноді у вербалізації також можуть брати участь прикметники, якщо в їх складі немає суфіксів. Ось кілька прикладів такого переходу:

  • clean – to clean — чистий – чистити;
  • calm – to calm — спокійний – заспокоювати.

Субстантивация

Субстантивацией називають вид конверсії в англійській мові, при якому слово з будь-якої частини мови стає іменником. Найчастіше в такому напрямку йдуть дієслова, що означають дію. Такі іменники найчастіше означають досконале дію. Приклад:

  • to read – a read — читати – читання, чтиво.

Також дієслова можуть ставати в результаті конверсії іменниками, які означають кінцевий результат дії. Приклад такого переходу:

  • to find – a find — шукати – знахідка.

Іноді в англійській мові конверсія відбувається по зовсім вже незвичним сценарієм. Іменник може стати навіть така, здавалося б, незначна частина мови, як привід. Ось приклад такого незвичайного переходу:

  • up, down – ups and downs — вгору, вниз – злети і падіння.

Адъективация

Адъективация – найбільш рідко зустрічається і найменш продуктивний тип конверсії. Так називають перехід слова з будь-якої частини мови в прикметник. Найчастіше це конверсія за напрямом “географічна назва – прикметник, що означає приналежність до місця, національності”. Такий напрям конверсії можна зустріти в англійській мові досить рідко, найчастіше воно вживається в ідіомах та інших усталених виразах.

Класична і некласична конверсія

Деякі носії мови і люди, що живуть в англомовних країнах, в сучасному англійському розмовному мовою умовно виділяють два види конверсії, класичну і некласичну.

При першому виді конверсії слово, переходячи з однієї частини мови в іншу, по суті, не змінює своє лексичне значення, і перевести його на російську не складе ніякої праці. Ось приклад речення англійською мовою з конверсією такого роду:

  • Please, water that flower – будь Ласка, полів той квітка.
Дивіться також:  Наголос у слові балуваний: запамятаємо завдяки буриме

При некласичному вигляді конверсії відбуваються невеликі зміни. Іноді змінюється наголос у слові після переходу, іноді воно починає вимовлятися інакше фонетично. Найпростіший і найпоширеніший вид такої зміни – заміна однієї літери у слові після конверсії. Найпоширеніший приклад:

  • advice to – advise — радити – рада.

Значимість конверсії

При вивченні англійської мови потрібно приділити пильну увагу конверсії. Це допоможе істотно розширити свій словниковий запас, так як при вивченні нового слова учень автоматично буде вивчати подібний за значенням дієслово або інші частини мови, які мають ту ж зовнішньою формою, але можуть виступати в ролі іншої частини мови.

Також конверсія в англійській мові – важливий інструмент при перекладі тексту. Важливо розуміти, яка ж перед вами частина мови, для того щоб максимально адекватно перевести пропозицію.

До того ж, при говорінні можна легко утворити потрібний вам дієслово за допомогою конверсії, не вдаючись до довгих і громіздким конструкціям, пошуку синонімів і не згадуючи вивчене і забуте раніше слово. Можна самому творити нову лексику, що і носій мови, найімовірніше, зрозуміє, що ви маєте на увазі.

В сучасному світі кожен день з’являються нові технології, медійні особи, події, а разом з цим у всіх мовах світу народжується безліч неологізмів. Лексичний склад англійської мови постійно збагачується словами, утвореними за допомогою конверсії. Тому освоїти цей спосіб словотвору потрібно в першу чергу, а потім вже приділити час іншим. Це дозволить говорити як справжній носій мови і без зусиль розуміти усний та письмовий текст.