Розділи інформатики: прикладна і теоретична

Інформатика – наука, що вивчає способи і методи передачі, обробки і аналізу інформації, а також роботу з обчислювальними машинами. У сучасному світі, коли техніка стає все більш і більш популярною і затребуваною, без інформатики жити неможливо. В свою чергу ця наука поділяється на розділи, що дозволяють глибше вивчати цю дисципліну.

Які розділи включає інформатика?

  1. Теоретична інформатика.
  2. Прикладна інформатика.
  3. Програмування.
  4. Штучний інтелект.

Ці основні розділи інформатики в свою чергу діляться на підрозділи.

Штучний інтелект

Один з розділів інформатики — штучний інтелект — виник не так давно: в 70-і роки 20 століття. Однак саме він значно впливає на розвиток науки в цілому. Спираючись на підходи теоретичної інформатики, штучний інтелект також застосовує логічні засоби для модернізації знань. Це напрямок пов’язано з кібернетикою – наукою, що вивчає закони управління та взаємозв’язку машин і живих організмів. На становлення штучного інтелекту, як одного з розділів інформатики, істотний вплив зробили такі науки та напрямки, як математична та прикладна лінгвістика, нейрокибернетика, а також гомеостатика. В них широко застосовуються системи програмування.

Мета штучного інтелекту – виявлення творчих здібностей людей, їх знань і вмінь. Якщо вчені зможуть зрозуміти ці секрети людини, то стане можливим створення штучних систем з власним інтелектом. Це доводить тісний зв’язок цього напрямку і психології, за допомогою якої і пізнається людська суть. Фахівців, які працюють у сфері вивчення штучного інтелекту, цікавить когнітивна психологія, спрямована на вивчення процесів пізнавальної діяльності людини.

Психолінгвістика також важлива для розвитку штучного інтелекту. Вона включає в себе дослідження способів спілкування — як за допомогою мови, так і жестами і мімікою.

Застосування робототехніки дозволяє замінити людську діяльність на деяких виробництвах, де виконувати їх роботу будуть запрограмовані машини – роботи.

Дивіться також:  Як правильно: Наталія або Наталя? Розбираємося разом

Розділи теоретичної інформатики

Теоретична інформатика ґрунтується на вивченні математичного моделювання обробки, передачі, використання отриманої інформації. Цей розділ є фундаментом усієї науки, тому що саме в ньому зосереджена вся теорія. Так як більшість інформації представлено в символьно-цифровий або точковому вигляді, в теоретичної інформатики широке застосування має математична логіка як складової дискретної математики. Також теоретична інформатика підрозділяється на наступні напрями:

  1. Обчислювальна математика – дозволяє знаходити вирішення задач за допомогою комп’ютерних програм з використанням і розробкою спеціальних алгоритмів.
  2. Теорія інформації (кодування і передачі інформації). Тут інформація постає у вигляді абстрактного об’єкта, який неможливо конкретизувати. На цьому підрозділі вивчається історія її походження, закони, на основі яких вона може існувати або бути знищена.
  3. Системний аналіз дозволяє описати справжні явища, предмети, процеси за допомогою інформаційних моделей. Найчастіше для цього застосовується імітаційне моделювання, де і відтворюються процеси реальних об’єктів.
  4. Теорія прийняття рішень – останній розділ теоретичної інформатики. У ньому вибираються найбільш прийнятні і відповідні рішення з наявних можливостей за допомогою складання схем. Все це проводиться в умовах конфлікту і вивчається в теорії ігор.

Прикладна інформатика

Прикладна інформатика спрямована на застосування термінів теоретичного розділу у вирішенні певних завдань у спеціальних галузях. Досягнення цього напряму широко використовуються в науковій діяльності, в розробці нових технологій, автоматизованих системах і їх управлінні.

Програмування

Неможливо уявити інформатику без програмування, яке з’явилося з виникненням обчислювальних машин. Фахівці цієї області розробляють програмне забезпечення системи, яка вимагає застосування спеціальних цифрових мов і допомагає розвивати всі інші розділи інформатики.